Zmiany przy OFE. Związkowcy twierdzą, że tak oszukuje się emerytów

Category: emerytury
27 lipca, 2020

Sugestia towarzystw emerytalnych dotycząca rodzaju wypłaty emerytom zebranych za posrednictwem nich środków w OFE uzmysłowiła pracującym, że zostali oszukani a mianowicie oświadczyło w komunikacie Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. _ _

_ Wprowadzając reformę programu ubezpieczeń społecznych przedstawiciele rządu, aktywnie wspierani kampanią reklamową towarzystw emerytalnych, obiecali warte życie na emeryturze. Objasnia się, że zamiast wielkich emerytur zagrożona jest egzystencja osób, które przez okres kilkudziesięciu czasów odkładają składki na przyszłe emerytury _ – napisano w stanowisku OPZZ.

Zdaniem związku sugestia towarzystw, to pogwałcenie przyrzeczenia danego społeczeństwu, wypowiedzenie dokumenty urzedowe społecznej. _ Państwo, zmuszając obywateli do obowiązkowego ulokowania środków przy prywatnych firmach emerytalnych, których władze jak i równiez akcjonariusze zawłaszczyły dla siebie sposród odprowadzonych składek ok. 17 mld złotych, ponosi pełną odpowiedzialność zbytnio skutki wprowadzonej reformy _ – oceniło OPZZ.

Organizacja wezwała rząd i parlament do reperacji obowiązującego postaci prawnego, które zabezpieczą przyszłym emerytom godziwy poziom życia. _ Żądamy także, zeby każdy obywatel mógł podjąć decyzję, czy chce odprowadzać składkę az do II filaru, czy jedynie do ZUS. Ci zaś, którzy pozostaną w OFE powinni mieć możliwość decydowania, w który sposób chcą dysponować środkami gromadzonymi przy II filarze _ – zaapelowano w komunikacie. Według związku sprzyjać temu powinno wprowadzenie społecznego nadzoru nad Otwartymi Funduszami Emerytalnymi.

OPZZ domaga się też od czasu rządu niezwłocznego przedstawienia sluzace do konsultacji i negocjacji propozycji niezbędnych odmian chroniących przyszłe emerytury. _ Nie ma i nie będzie przyzwolenia na tek krok, aby po raz kolejny przedmiotowo potraktować Polaków jak i równiez nad głowami pracujących rozgrywać sprawy dotyczące ich oszczędności zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych i w krancowej chwili ponizej presją periodu wprowadzać ułomne prawo _ – podkreślono.

Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych zaproponowała ostatnio, by renty z OFE były wypłacane w postaci tzw. wypłaty programowanej przy miesięcznych ratach przez określony z góry czas. Wysokość emerytury wynikałaby z podzielenia sumy oszczędności zgromadzonych w koncie po OFE jak i równiez liczby miesięcy tzw. przeciętnego dalszego trwania życia osoby w stuleciu emerytalnym. Na przykład gwoli osoby w wieku 67 lat, przeciętny wiek trwania życia kosztuje 192, 1 miesięcy, to znaczy około szesnascie lat. Tak długo OFE wypłacałyby emeryturę.

Zgodnie z propozycją IGTE odbiorca OFE mógłby jednak zdecydować, by emeryturę wypłacać krócej, ale nie zaakceptowac krócej niż 10 lat. W przypadku śmierci członka funduszu w trakcie pobierania wypłaty programowej, jego środki podlegałyby dziedziczeniu. Aby zabezpieczyć przyszłych emerytów przed spadkiem wartości pierwotnego portfela, na pięć latek przed stazem emerytalnym pierwotnego oszczędności byłyby przenoszone do funduszu ochrony kapitału. Stopien inwestycji przy akcje nie zaakceptowac mógłby przekraczać w nim 15 proc.

Prezes IGTE Wojciech Nagel zapowiedział w poniedziałek, że Izba zaprezentuje w najbliższych dniach propozycje dotyczące _ strategii efektywnościowej dzialania OFE _. Chodzi m. in. na temat wprowadzenie tzw. benchmarku zewnętrznego – wskaźnika, do którego odnoszone są wyniki pod inwestycje osiągane przez OFE. Dzis stosuje się tzw. benchmark wewnętrzny a mianowicie wyniki poszczególnych OFE są porównywane ze średnim produktem, osiąganym przez wszystkie OFE. Polityka efektywności ma dotyczyć również strategii inwestowania OFE m. in. w akcje oraz rózne instrumenty finansowe.

Premier Donald Tusk zapowiedział w ubiegłym tygodniu, że rząd przedstawi w kwietniu propozycje dotyczące przyszłości OFE. Dodał, że obecnie nie istnieje planów likwidacji funduszy, lecz też nie muszą one za wszelką cenę nadal funkcjonować. Szef rządu poinformował, że jeszcze w najbliższych dniach będzie się starał szczegółowo zapoznać z rezultatami przeglądu OFE, który przygotował minister robocie i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Według ministra finansów Jacka Rostowskiego pomysł Izby, by emerytury z OFE były wypłacane w postaci tzw. wypłaty programowanej jest _ głęboko szokujący _. _ Rząd się na to nie zgodzi _ a mianowicie oświadczył na koniec marca kierownik resortu finansów.