TNS Polska: dwie 3 Polaków źle ocenia trend zmian w kraju

TNS Polska: dwie 3 Polaków źle ocenia trend zmian w kraju
Category: inne
27 lipca, 2020

Dwie 3 Polaków (66 proc. ) ocenia, że sytuacja w kraju zmierza przy złym kierunku. Przeciwnego spojrzenia jest dwadziescia proc. respondentów, a czternascie proc. nie istnieje sprecyzowanego przeswiadczenia na tenze temat – wynika wraz z styczniowego sondażu TNS Polska.

Polacy częściej oceniają negatywnie niż pozytywnie nurt biegu spraw w Polsce, postac obecnej produkcji oraz prognozę materialnych warunków życia. Porównując styczniowe wyniki z tymi uzyskanymi przy grudniu zauważa się jednak nieznaczną ich poprawę – odsetek krytycznie oceniających sytuację w kraju spadł o piec pkt proc., a oceniających ją pozytywnie wzrósł na temat 4 pkt proc.

Najpomyslniej kierunek przemian w Polsce oceniają zwolennicy PO (67 proc. ). Wśród zwolenników TR jest ich 27 proc., PSL – 26 proc., a SLD – 25 proc. Najmniej jest katalogów w elektoracie PiS – 12 proc.

W ciągu ostatniego miesiąca nieznacznie poprawiły się oceny polskiej ekonomii. O 4 pkt procentowe poprawiły się opinie, że jest ona mógl rozwoju (do 31 proc. ) a o piec pkt proc. zmniejszył się odsetek Polaków przekonanych na temat kryzysie krajowej gospodarki (do 62 proc. ). O tym, że gospodarka jest przy lekkim zastoju przekonanych jest 44 proc. ankietowanych; wedlug 18 proc. kryzys ten jest głęboki.

Wśród Polaków przeważają opinie, że po najbliższych trzech latach materialne warunki katalogów życia będą mniej więcej takie, jakim sposobem obecnie (43 proc. ). Kolejne 31 proc. mierzy, że się one pogorszą (o 4 pkt proc. mniej niż w grudniu), a 20 proc. – że się poprawią (o 5 pkt proc. więcej niż przy grudniu).

Niemal jedna 4 Polaków (24 proc. ) ocenia, że w kraju można obecnie znaleźć pracę. Według 2 proc. badanych dobrą pracę można znaleźć wyjawszy większych problemów, a 22:00 proc. uważa, że co prawda można znaleźć pracę, ale niekoniecznie taką, jaką by się chciało.

Zdecydowana większość badanych (73 proc. ) negatywnie ocenia możliwość uzyskania pracy w Polsce. Z tej liczby 18 proc. uważa, że przy ogóle nie można znaleźć pracy, zas 55 proc. badanych, że znaleźć ją trudno. Styczniowe wyniki nie zaakceptowac różnią się znacząco od uzyskanych przy grudniu ostatniego roku.

Doswiadczenie zostało przeprowadzone w dobach 11-16 stycznia 2014 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski przy wieku powyżej 15 czasów. (PAP)

mca/ bos/ jra/