Stalprodukt: ZGH Bolesław zakończy pracę Sztolni Olkusz-Pomorzany 31 grudnia br.

Stalprodukt: ZGH Bolesław zakończy pracę Sztolni Olkusz-Pomorzany 31 grudnia br.
Category: gielda
27 lipca, 2020

„W związku z powyższym, zgodnie z art. 38 warg. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, spółka wraz z dniem 31. 12. 2020 r. złoży we właściwym organie koncesyjnym oświadczenie o zrzeczeniu się posiadanych koncesji:

1) Koncesji nr 172/93 z dnia 20 czerwca 1993 r [… ] na wydobywanie rud cynku i ołowiu ze złoża ‚Pomorzany’, położonego na terenie metropolie i gminy Olkusz a takze gmin Bolesław i Klucze, pow. olkuski, woj. małopolskie,

2) Koncesji nr 8/2003 z miesiaca 15 października 2003 r. [… ] na wydobywanie rud cynku i ołowiu z części złoża ‚Olkusz’ poniżej stopnia +276 m. n. p. m. az do poziomu +113 m. n. p. m., położonego wewnatrz administracyjnych miasta i gminy Olkusz i gminy Bolesław, pow. olkuski, woj. małopolskie,

3) Koncesji nr 1/2009 z poranka 2 02 2009 r. [… ] na wydobywanie rud cynku i ołowiu ze złoża ‚Klucze I’ (poniżej stopnia +285, dwa m. n. p. m. do stopnia +200, 2 m. n. p. m. ), położonego w granicach administracyjnych gminy Klucze, pow. olkuski, woj. małopolskie” – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie zarząd ZGH Bolesław postanowił na temat rozpoczęciu przebiegu likwidacji Sztolni „Olkusz – Pomorzany” oraz podjęciu wszelakich niezbędnych działań zmierzających do zakończenia wydobycia w terminie wskazanym powyżej.

„Zarząd spółki, mając na uwadze niedobre skutki społeczne likwidacji Kopalni ‚Olkusz – Pomorzany’, podejmie działania, aby w jak największym zakresie złagodzić ów skutki” – czytamy w dalszym ciagu.

Koszt wykonania likwidacji sztolni spółka kalkuluje na ok. 140 mln zł, co jest uwzględnione w bilansie w postaci utworzonej rezerwy (116, 8 mln zł) jak i równiez środków zgromadzonych na funduszu likwidacji kopalni (19, jedenastu mln zł).

Przez sporo lat sposród Kopalni „Olkusz-Pomorzany” wydobywano przeszlo 2, szesc mln dzwiek rudy rocznie o zawartości procentowej cynku powyżej 4% i powyżej 1, 7% ołowiu. Od czasu kilku latek spadały wielkość wydobycia i zawartość procentowa metali. Po 2019 roku wydobycie wyniosło już jedynie 1, szesc mln dzwiek, a zawartość cynku była na poziomie dwa, 6%, natomiast ołowiu jednej, 3%, wyjaśniono.

Na koniec 2019 roku stan zasobów przemysłowych był na poziomie 3, siedmiu mln dzwiek. W r. 2020 zgodnie z planami rocznymi zaplanowano wydobycie na poziomie 1-wsza, 5 mln ton rudy o analizie 2, 5% cynku i 0, 9% ołowiu. Plan wydobycia realizowany jest wedle założeniami. Spółka szacuje, że na koniec 2020 roku zasoby przemysłowe rudy na eksploatowanych trzech złożach będą w stopniu około dwa mln dzwiek.

„Zarząd podejmując decyzję o zakończeniu wydobycia rudy cynkowo-ołowiowej z kopalni ‚Olkusz-Pomorzany’ wraz z dniem 31 grudnia 2020 r. wziął pod uwagę stan zasobów, tj. katalogów ilości, jakości i rozlokowanie na poszczególnych oddziałach wydobywczych. Wziął także pod uwagę doświadczenia wraz z likwidowanych kopalń, tj. kopalni ‚Bolesław’ i kopalni ‚Olkusz’ będących wcześniej w strukturach ZGH ‚Bolesław’ oraz możliwości zapewnienia wielkości i jakości wydobycia wedlug 2020 roku kalendarzowego, w wzgledzie wysokości kosztów produkcji. Mimo wszystko doświadczenia sposród likwidowanych przy ZGH kopalń pokazują bez zadnych watpliwosci, że nie da się wyeksploatować do ‚czysta’ zasobów. [… ] Łącznie wraz z kopalni ‚Olkusz-Pomorzany’ w czasach 1974 – 2020 bedzie wydobyte 92, 3 mln ton rudy. Pozostawienie w dzień 31 grudnia 2020 roku jedynie około 2 mln dzwiek zasobów przemysłowych będzie niewątpliwym sukcesem i należy uznać to zbyt sczerpanie złoża do ‚czysta'” – podsumowano.

Stalprodukt przypomniał też, że podany powyżej termin zakończenia przez ZGH „Bolesław” S. A. działalności górniczej jest zgodny z wcześniejszymi schematami. W szczególności, termin ów został określony w procedury rozwoju Segmentu Cynku sposród 2016 r.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od momentu 1997 r. W 2019 r. miała 3 817 mln zł skonsolidowanej sprzedaży.