Rezerwy walutowe

17 lutego 2021
Category: Nawet Jeśli

Co to są rezerwy walutowe?

Rezerwy walutowe to aktywa utrzymywane w rezerwie przez bank centralny w walutach obcych. Rezerwy te służą do zabezpieczania zobowiązań i wpływania na politykę pieniężną. Obejmuje wszelkie zagraniczne pieniądze przechowywane przez bank centralny, taki jak Bank Rezerw Federalnych Stanów Zjednoczonych.

Kluczowe wnioski
 • Rezerwy walutowe to aktywa denominowane w walucie obcej przechowywane przez bank centralny.
 • Mogą to być waluty obce, obligacje, bony skarbowe i inne rządowe papiery wartościowe.Większość rezerw walutowych jest utrzymywana w dolarach amerykańskich, a Chiny są największym posiadaczem rezerw walutowych na świecie.Ekonomiści sugerują, że najlepiej przechowywać rezerwy walutowe w walucie, która nie jest bezpośrednio powiązana z własną walutą kraju.Jak działają rezerwy walutowe

  Rezerwy walutowe mogą obejmować banknoty, depozyty, obligacje, bony skarbowe i inne rządowe papiery wartościowe. Aktywa te służą wielu celom, ale przede wszystkim są utrzymywane w celu zapewnienia, że ​​centralna agencja rządowa ma fundusze zapasowe, jeśli ich waluta krajowa gwałtownie spadnie lub stanie się niewypłacalna.

  W krajach na całym świecie powszechną praktyką jest utrzymywanie przez bank centralny znacznej ilości rezerw w walutach obcych. Większość tych rezerw jest utrzymywana w dolarach amerykańskich, ponieważ jest to najczęściej wymieniana waluta na świecie. Nierzadko zdarza się, że rezerwy walutowe składają się również z funta brytyjskiego (GBP), euro (EUR), chińskiego juana (CNY) lub jena japońskiego (JPY).

  Ekonomiści teoretyzują, że lepiej jest przechowywać rezerwy walutowe w walucie, która nie jest bezpośrednio powiązana z własną walutą kraju, aby stanowić barierę w przypadku wystąpienia szoku rynkowego. Jednak praktyka ta stała się trudniejsza, ponieważ waluty stały się bardziej powiązane, a handel światowy stał się łatwiejszy.

  Rezerwy walutowe służą nie tylko do zabezpieczania zobowiązań, ale także wpływają na politykę pieniężną.

  Przykład rezerw walutowych

  Największym obecnie posiadaczem rezerw walutowych na świecie są Chiny, kraj posiadający ponad 3 biliony dolarów swoich aktywów w obcej walucie. Większość ich rezerw jest utrzymywana w dolarach amerykańskich. Jednym z powodów jest to, że ułatwia to handel międzynarodowy, ponieważ większość transakcji odbywa się za pomocą dolara amerykańskiego.

  Arabia Saudyjska posiada również znaczne rezerwy walutowe, ponieważ kraj ten polega głównie na eksporcie swoich ogromnych rezerw ropy. Jeśli ceny ropy zaczną gwałtownie spadać, ich gospodarka może ucierpieć. Trzymają duże kwoty zagranicznych funduszy w rezerwach, aby działać jako amortyzacja, gdyby tak się stało, nawet jeśli jest to tylko tymczasowe rozwiązanie.

  Rezerwy walutowe Stanów Zjednoczonych wyniosły 129 miliardów dolarów w styczniu 2020 roku, w porównaniu do 3,1 biliona dolarów w Chinach.

  Rosyjskie rezerwy walutowe, podobnie jak reszta świata, są utrzymywane głównie w dolarach amerykańskich, ale kraj ten również utrzymuje część swoich rezerw w złocie. Ponieważ złoto jest towarem o wartości bazowej, istnieje ryzyko polegania na złocie w przypadku załamania się rosyjskiej gospodarki, że wartość złota nie będzie wystarczająco duża, aby zaspokoić potrzeby kraju.

  Innym niebezpieczeństwem związanym z wykorzystaniem złota jako rezerwy jest to, że aktywa są warte tylko tego, co ktoś inny jest skłonny za nie zapłacić. W czasie krachu gospodarczego moc określenia wartości rezerwy złota, a tym samym rezerwy finansowej Rosji, oddałaby w ręce podmiotu chcącego ją kupić.

  We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy