Prezydent: Ruch Młodej Polski był pewnym unikatem

Category: inne
27 lipca, 2020

Mianem „pewnego fenomenu” określił Gest Młodej Polski prezydent Lech Kaczyński, który w niedzielę wziął udział w odbywających się przy Gdańsku obchodach 30-lecia powstanie tej struktury. Z tej okazji prezydent wręczył kilkudziesięciu działaczom opozycji Ordery Odrodzenia Polski.

„Na pewno w szczególności gdański Gest Młodej Naszego kraju, bo tu był matecznik, odegrał po historii bitwy z komunizmem, w historii zwycięstwa ponad komunizmem, rolę bardzo istotną” – mówił prezydent Kaczyński, przypominając krótko historię działalności RMP i wspominając na temat prawicowych, konserwatywnych korzeniach tejze organizacji.

„Aparat komisji rodzimej +Solidarności+, to był przede wszystkim Ruch Młodej Polski, po latach 1980-81” – mówił prezydent, dodając, że argument ten świadczy, iż RMP był ruchem ogólnonarodowym.

„Także w III Rzeczpospolitej ludzie Ruchu Młodej Polski byli obecni w różnych formacjach. Można powiedzieć – stworzyli część elity; część nowej elity, tej, o której można powiedzieć jedno: bez watpienia z komunizmu się nie wywodzi jak i równiez to samo w osobiscie jest duzym sukcesem” – powiedział Lech Kaczyński.

Prezydent przyznał, że nie należał do jednostek, którzy we wszystkim zgadzali się sposród członkami RMP. „I faktycznie pewnie ponizej niejednym względem pozostało do dziś, lecz to nie zaakceptowac zmienia argumentu, że zadaniem prezydenta Rzeczpospolitej, który też wywodzi się z polskiej opozycji, wydaje sie docenienie kazdego kierunków, a w szczególności tych, które mają bardzo poważny dzielo intelektualny. RMP na pewno się do tych propozycji zalicza” a mianowicie mówił.

Podczas uroczystości, która obyła się w gdańskim Dworze Artusa, Lech Kaczyński wręczył około 70 Orderów Odrodzenia Polski. Wśród odznaczonych znaleźli się m. in. Maciej Grzywaczewski, Marek Jurek, Wiesław Walendziak oraz Adam Hodysz.

Hodysz, który jak oficer SB od końca lat 70. współpracował sposród opozycją i Solidarnością, za co spędził cztery okres w więzieniu, powiedział po niedzielę dziennikarzom, że nie czuje się bohaterem. „Spełniłem swój obowiązek” – mówił.

W imieniu odznaczonych prezydentowi podziękował Grzegorz Grzelak, który także otrzymał Order Odrodzenia Naszego kraju. „Przed chwilą mówił mezczyzna o wlasnej wspólnej drodze do wolnej, niepodległej Naszego kraju. Jest pan wśród wlasnych, wśród weteranów tej batalii z latek 70-tych i 80-tych” – powiedział.

Sposród okazji 30-lecia powstania RMP cztery medale Komisji Oswiaty Narodowej wręczyła także minister edukacji Katarzyna Hall. Otrzymali je: Magdalena Modzelewska-Rybicka, Małgorzata Rybicka, Anna Jeziorna a takze dominikanin, duchowy przewodnik RMP, ojciec Leszek Wiśniewski.

Także sami działacze RMP z okazji jubileuszu przyznali przyjaciołom organizacji pamiątkowe medale jak i równiez dyplomy. Jak powiedział PAP Arkadiusz Rybicki, otrzymały je osoby „może mało znane”, ale takie, bez których działalność opozycyjna nie mogłaby istnieć: drukarze, lekarze badz ludzie, którzy użyczali swoich aut az do kolportażu ulotek reklamowych.

Po uroczystości w gdańskim Dworze Artusa jej uczestnicy złożyli je pod pomnikiem króla Jana III Sobieskiego oraz przed kamieniem wraz z tablicą upamiętniającą zmarłego przy 1995 r. b. członka RMP Dariusza Kobzdeja.

Obchody 30-lecia powstania RMP, po których organizacji pomagało Europejskie Centrum Solidarności, zaczęły się już w sobotę. Tego dnia na Uniwersytecie Gdańskim odbyła się narada przypominająca historię Ruchu jak i równiez podsumowująca jego osiągnięcia.

Przy programie obchodów 30-lecia powstania RMP znalazły się też dwie msze św. a mianowicie dziękczynna a takze w intencji „Młodopolaków” jak i równiez ich przyjaciół. Pierwsza sposród nich odbyła się po sobotę rankiem w kościele św. Mikołaja, druga miała miejsce w niedzielę po Bazylice Mariackiej.

Deklarację ideową Ruchu Młodej Polski, nawiązującą do tradycji narodowej, podpisali w lipcu 1979 r. m. in. Aleksander Hol, Marek Jurek, Jacek Bartyzel, Maciej Grzywaczewski, Krzysztof Nowak i Arkadiusz Rybicki. Wiecej niz jeden lata wcześniej osoby tworzące RMP założyły pismo „Bratniak”.

RMP organizował m. in. demonstracje niepodległościowe w dniu 3 Maja. W czasie strajku sierpniowego 1980 r. 2 działaczki RMP – Bożena Rybicka i Magdalena Modzelewska – wspólnie z Lechem Wałęsą prowadziły modlitwy po Stoczni Gdańskiej. W czterech. dniu strajku Maciej Grzywaczewski i Arkadiusz Rybicki namalowali na drewnianych tablicach 21 postulatów, które w 2003 r. trafiły na listę najważniejszych dokumentów ludzkości „Pamięć świata” UNESCO.

Środowisko RMP tworzyło powołane w kwietniu 1981 r. w Gdańsku Biuro Wiadomosci Prasowej NSZZ „Solidarność”. Pracowali w nim m. in.: Andrzej Zarębski, Paweł Huelle, Tomasz Wołek, Jacek Żakowski, Jan Dworak i Marian Terlecki. Z RMP związali się w tym czasie m. in.: Marian Piłka, Wiesław Walendziak, Jarosław Sellin, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jacek Karnowski i Paweł Adamowicz.

Ze środowiskiem „Młodopolaków” kontaktował się regularnie kapitan Służby Bezpieczeństwa w Gdańsku Adam Hodysz, który ostrzegł m. in. o zamiarze wprowadzenia stanu wojennego poprzez władze PRL.

W czasie stanu wojennego część działaczy RMP była internowana. Ruch Młodej Polski rozwiązał się po 1982 r. po zawieszeniu stanu wojennego, uznając, że najważniejszą siłą polityczną zdolną do odzyskania przez Polskę wolności wydaje sie byc Solidarność. Wielu członków RMP zaangażowało się wówczas po tworzenie podziemnego sekretariatu Lecha Wałęsy oraz współpracę z Bogdanem Borusewiczem. W czasach 80. „Młodopolacy” wydawali także kwartalnik „Polityka Polska” a takze założyli polityczny klub „Dziekania”. (PAP)

aks/ pad/