Ponad piecdziesiat tys. podmiotów skorzystało z pomocy sieci Gminnych Ośrodków EFS

Category: inne
27 lipca, 2020

*53, piec tys. podmiotów, które pozyskały środki unijne na rozwój swojej działalności, skorzystało dotąd z pomocy Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Dzięki sieci takich ośrodków przy całej Naszym narodzie udało się stworzyć ponad 1, szóstej tys. różnych projektów. *

Dotychczasową działalność ośrodków, tworzących największą tego typu sieć w Europie, podsumowano podczas czwartkowej konferencji prasowej w Katowicach. Przedstawiciele zaangażowanych w działalność sieci organizacji pozarządowych przekonują, że dzięki projektom EFS wielu ludzi naprawdę odmieniło swoje życie.

Europejski Fundusz Społeczny jest najważniejszym instrumentem finansowym UE w zakresie rozwoju zasobów ludzkich oraz przeciwdziałania bezrobociu. Wspiera metrów. in. szkolenia, przekwalifikowania, owocuje szukającym pracy niepełnosprawnym, służy walce z dyskryminacją zawodową. W latach 2007-2013 Polska ma otrzymać z tegoz funduszu aż 11, piec mld euro, czyli nieomal 2, 5 razy więcej niż po latach 2004-2006. 60 proc. tych środków będzie przekazana bezpośrednio regionom.

Według czlonków odpowiedzialnej zbytnio projekty sposród EFS Krajowej Agencji Wzrostu Przedsiębiorczości (PARP), to metrów. in. dzięki środkom wraz z tego funduszu sektor pozarządowy w Polsce przeżywa okres największej od lat aktywności. To koordynacjekonfederacje, konfiguracje, federacje, instytucje, unie, technologie, hierarchie pozarządowe w swoich obszarach pełnią rolę Regionalnych Ośrodków EFS, informując o możliwościach, jakie daje fundusz jak i równiez wspierając projektodawców szkoleniami jak i równiez doradztwem.

Sluzace do sierpnia ub. roku w sieci funkcjonowały 32 ośrodki, wyłonione w drodze konkursu. Do końca pierwszego kwartału tego roku kalendarzowego sieć będzie liczyła już 49 ośrodków. Wyłoniono gryzie spośród 141 organizacji ubiegających się na temat dofinansowanie w konkursie ogłoszonym przez PARP. Agencja wydaje sie pomysłodawcą zrobienia sieci a mianowicie pierwszej tak działającej w Europie.

„Organizacje pozarządowe podejmują sporo cennych inicjatyw społecznych, a jednocześnie potrafią skutecznie szukać partnerów do wspólnych działań. Wykorzystując ich potencjał, PARP tworzy sieć profesjonalnych ośrodków, które z sukcesem będą pomagały wykorzystywać środki EFS” – wyjaśniła dyrektor zespołu rozwoju zasobów ludzkich po PARP, Anna Świebocka-Nerkowska.

Dla regionalnych strukturze pozarządowych przyłączenie się do sieci jest szansą na rozwój jak i równiez profesjonalizację działań. Dodatkową zachętą była możliwość otrzymania poniekad 600 tys. zł dzieki działalność ośrodka, bez konieczności wnoszenia wkładu własnego.

Ośrodki prowadzą bezpłatne szkolenia i dostarczają wskazówek dotyczących korzystania z EFS. Az do zadań pierwotnego pracowników należy m. in. docieranie do osób z ciekawymi pomysłami na usprawnienie rynku pracy, ale potrzebujących wsparcia i mobilizacji. Ich nabywcami mogą być np. struktury pozarządowe, szkoły i uczelnie, ośrodki poradnictwa zawodowego jak i równiez psychologicznego, przedsiębiorcy oraz instytucje związane z rynkiem pracy.

Szacuje się, że ewentualnych projektodawców, którzy mają szansę ubiegania się o środki z EFS, jest na terytorium polski ponad trzydziestu pieciu tys. Na każdy ośrodek będzie przypadać około 714 potencjalnych klientów.

Przedstawiciele ośrodków podkreślają, że projekty wykonywane w ramach EFS, dotyczące m. in. szkoleń, przekwalifikowań lub doradztwa fachowego, mają bardzo konkretny aspekt. Np. dzięki pomocy Regionalnego Ośrodka EFS – stowarzyszenia Bielskie Srodek Przedsiębiorczości przy Bielsku-Białej, 42-letnia pani Mariola wkrótce otworzy własny salon odnowy biologicznej. Skorzystała z pomyslu „Szansa w przyszłość – kobiety na start”, adresowanego do długotrwale bezrobotnych kobiet. (PAP)

mab/ bno/ jra/