Oryginalny prezes IPN złożył ślubowanie przed Sejmem

Category: inne
27 lipca, 2020

*Nowy prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński złożył we wtorek ślubowanie przed Sejmem. *

Sejm wybrał Kamińskiego w połowie czerwca, później wybór ten zatwierdził Senat.

Zbytnio swe najważniejsze zadanie Kamiński uznał po niedawnym wywiadzie dla PAP zapewnienie większej sprawności dzialania IPN i przejrzystych reguły jego działania. Zapowiedział też publiczne quizyturnieje na nieograniczone miejsca po IPN i dostępność Instytutu „nie tylko dla tych, którzy nas chwalą, jednak też i dla krytyków”.

Duży oddźwięk medialno-polityczny wywołała medialna wypowiedź Kamińskiego co do wydanej przez IPN książki Sławomira Cenckiewicza i Piotra Gontarczyka o związkach Lecha Wałęsy z SB po latach 70. Kamiński powiedział w radiach RMF FM, że pies z kulawa noga nie zanegował ustaleń autorów. Później, w posiedzeniu sejmowej komisji sprawiedliwości uznał za swój błąd komentowanie całej sprawy. Podkreślił, że nigdy nie kwestionował nadania Wałęsie statusu pokrzywdzonego przez IPN. „To pewien z największych bohaterów polskiej historii 20 wieku, jakie mozliwosci nie znaczy, że nie wydaje sie byc możliwa dyskusja nad pewnymi wątkami jego biografii” a mianowicie dodał.

Jako kandydat podkreślał, że wydaje sie byc za uproszczeniem i przyspieszeniem procedur udostępniania archiwów IPN oraz zbytnio zmniejszaniem tajnego, nieujawnianego tzw. zbioru zastrzeżonego IPN. Dodał, że zmniejsza się zakres śledztw pionu śledczego IPN, głównie po uznaniu poprzez Sąd Najwyższy za przedawnione zbrodni komunistycznych zagrożonych karą do 5 lat więzienia.

Kamiński chce też szybszego sprawdzania oświadczeń lustracyjnych osób publicznych. Przyznał, że pionek lustracyjny IPN sprawdza katalogów 5 tys. rocznie, podczas gdy do stwierdzenia jest 150 tys. oświadczeń. Zdaniem Kamińskiego możliwe wydaje sie byc sprawdzanie dwadziescia tys. rocznie.

Według jego pion edukacyjno-badawczy powinien wzmóc badania ponad II wojną światową.

Urodzony w 1973 r. Kamiński to absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego (1996). Od momentu 1999 r. był adiunktem w tym Instytucie. Od 2000 r. manipuluje w IPN, początkowo jako naczelnik Oddziałowego Biura Oswiaty Publicznej we Wrocławiu, następnie kierownik Referatu Badań Prawdziwych, Dokumentacji i Zbiorów Bibliotecznych.

Od 2006 r. był zastępcą dyrektora Biura Oswiaty Publicznej centrali IPN. Jego dyrektorem został w kwietniu 2009 r. z nominacji Janusza Kurtyki, który odwołał wtedy Jana Żaryna. (PAP)

ajg/ gdyj/ la/ ura/