Obligacje 10-letnie najbardziej dochodowe

Category: waluty
27 lipca, 2020

*W październiku zostanie zaoferowana kolejna partia dwu-, cztero- i dziesięcioletnich obligacji drobiazgowych Skarbu Państwa. Najwyżej oprocentowane są „dziesięciolatki” – 6, 50 proc. *

W październiku zostanie zaoferowana kolejna partia dwu-, cztero- i dziesięcioletnich obligacji szczególowych Skarbu Państwa. Spośród emitowanych obligacji najwyżej oprocentowane są „dziesięciolatki” – 6, piecdziesiat proc. Oprocentowanie „czterolatek” kosztuje 5, piecdziesiat proc., natomiast „dwulatek” – 4, 70 proc. Październik jest też ostatnim miesiącem oferowania obligacji trzyletnich linii TZ0810, których oprocentowanie wynosi 4, 58 proc.

„W październiku oprocentowanie kredytu dwu-, cztero- i dziesięcioletnich obligacji detalicznych Skarbu Państwa będzie zachowane na bardzo korzystnym poziomie. Przypomnę, że we wrześniu, po raz kolejny polski, wzrosło oprocentowanie kredytu obligacji skarbowych” – mówi Anna Suszyńska, zastępca dyrektora Departamentu Należności i Zobowiązań Finansowych Państwa w Ministerstwie Finansów.

Oprocentowanie „czterolatek” (COI) i „dziesięciolatek” (EDO) wzrosło wówczas na temat 50 punktów bazowych, sluzace do odpowiednio: 5, 50 proc. i 6, 50 proc. w pierwotnym okresie odsetkowym w wielkosci roku. Oprocentowanie kredytu tych papierów skarbowych wydaje sie zmienne a mianowicie w nastepnych latach zależy od nogi inflacji, powiększanej o stałą marżę po wysokości dwóch, 50 proc. w przypadku COI i dwóch, 75 proc. w przypadku EDO. Natomiast oprocentowanie „dwulatek” (DOS) zostało zwiększone we wrześniu o 25 pb az do 4, 70 proc. Oprocentowanie kredytu tych papierów skarbowych wydaje sie byc stałe.

Wartosc zakupu jednej obligacji – każdego wariantu – wydaje sie równa wartości nominalnej, kosztuje więc 100 zł.

Spośród oferowanych obligacji największą popularnością cieszą się „dwulatki”, których oprocentowanie wydaje sie byc wyższe od momentu średniego oprocentowanie dwuletnich lokat bankowych, o około 1-wsza punkt procentowy) Uwzględniając obecną wysokość oprocentowania DOS, inwestor kupując jedną taką obligację po dwóch latach otrzyma 109, 73 zł.

Jeśli inwestor będzie chciał poprzednio terminem wykupu wycofać zainwestowane w obligacje środki, to może to zrobić bez utraty wszystkich odsetek. Zbytnio skorzystanie z przedterminowego wykupu narosłe procent od każdej wykupywanej obligacji są pomniejszane tylko o 1 zł.

Zdaniem resortu finansów to spadki indeksów na warszawskim parkiecie przy sierpniu mogły się wedlug części przyczynić do zwiększenia popytu dzieki obligacje skarbowe. W pod koniec lata inwestorzy nabywali prawie 2, 8 mln obligacji drobiazgowych Skarbu Państwa, czyli o 118 proc. więcej wobec lipca owego roku.

_ W obligacje detaliczne inwestować mogą cos wiecej niz osoby cielesne. Oferta wydaje sie skierowana również do osób prawnych: stowarzyszeń, organizacji społecznych czy fundacji. _

W październiku można korzystnie zamienić dwu- jak i równiez czterolatki i kupić dziesięciolatki w ramach IKE

W październiku można będzie dokonać zamiany dwu- i czteroletnich obligacji, wyemitowanych odpowiednio dwa jak i równiez cztery okres temu (DOS1007 i COI1007), na nowo nadawane obligacje (DOS1009 i COI1011). Jeśli inwestor się na tek krok zdecyduje, nowe papiery będzie mógł kupić z dyskontem, po 99, 90 zł zamiast na 100 zł. Kolejną korzyścią zakupu obligacji w drodze zamiany będzie gwarantowana ciągłość inwestycji i bezgotówkowy charakter całej transakcji.

Dyspozycje zakupu obligacji w drodze zamiany można składać do trzeciego dnia do pracy poprzedzającego wykup posiadanych papierów. Można to zrobić przy dowolnym odcinku sprzedaży obligacji (wybrane placówki PKO BP lub Domu Maklerskiego PKO BP), poprzez telefon oraz za pośrednictwem Internetu.

W przypadku „dziesięciolatek”, których oprocentowanie wydaje sie byc aktualnie najwyższe, istnieje możliwość nabycia katalogów w ramach systemu Indywidualnych Kont Emerytalnych a mianowicie „Konta IKE-Obligacje”. Osoby, które to zrobią zyskują zwolnienie z datku od zgromadzonych obligacji. Tegoroczny limit wpłat na IKE wynosi trzy 697 zł. Można więc kupić 36 obligacji EDO.