ME: Audyt przy Kompanii Węglowej wskazał na potrzebę restrukturyzacji

ME: Audyt przy Kompanii Węglowej wskazał na potrzebę restrukturyzacji
Category: gielda
27 lipca, 2020

Audyt przeprowadzony w Kompanii Węglowej (KW) na moral Ministerstwa Sily wskazał w m. in. na potrzebę zwiększenia wydajności pracy i wykorzystania zasobów, poprawy organizacji zatrudnienia i większego przegladu nad siecią dystrybucji węgla, podał resort.

„Specjalny zespół ekspertów kierowany przez senatora Adama Gawędę przez kilka tygodni szczegółowo analizował sytuację poszczególnych kopalń wchodzących po skład Kompanii Węglowej oraz politykę spółki w zakresie produkowaniu, sprzedaży, inwestycji i zatrudnienia. Eksperci, którzy pracowali na zlecenie Ministerstwa Energii społecznie, nie pobierając za to żadnego wynagrodzenia, wskazali na uklad przyczyn jak i równiez zdarzeń, które skumulowane doprowadziły do biezacej, bardzo trudnej sytuacji Kompanii Węglowej” – czytamy po komunikacie.

Zbytnio najważniejszy faktor, oprócz spadku cen węgla, eksperci uznali złe uzycie zasobów kopalń wchodzących w skład KW, w tym nieskoordynowanie działalności eksploatacyjnej na pograniczu złóż sąsiadujących ze sobą zakładów. Znajdowali także brak systemowych rozwiązań pozwalających w skuteczne jak i równiez efektywne projektowanie procesu produkcji, niską wydajność pracy jak i równiez brak pełnego wykorzystania maszyn i urządzeń w kopalniach oraz niedostatek ścian na temat dużej koncentracji wydobycia. Wskazali, że dzieki 28 czynnych obecnie ścian wydobywczych, tylko z 3 uzyskiwane wydaje sie wydobycie powyżej 5 tys. ton w dobę. Specjalisci postulują, aby docelowo każda kopalnia dysponowała co najmniej jedną ścianą na temat wysokiej koncentracji wydobycia.

Komisja stwierdziła także, że wzorce organizacyjne po spółce są zbyt równo rozbudowane. „Skutkuje to zbytnio dużą ilością stanowisk kierowniczych i dyrektorskich, zarówno w kopalniach, oraz centrali KW oraz zbyt dużą ilością działów nieprodukcyjnych. Komisja postuluje, aby uprościć strukturę, tak aby zarządzenie stało się skuteczne. Członkowie komisji zwrócili także uwagę, że w kopalniach wciąż zatrudnionych jest ok. 600 osób posiadających uprawnienia emerytalne. Duzej liczby pracowników nabyło je pare lat temu, a rekordzista powinien przejść na emeryturę w 2001 roku” – czytamy nadal.

Kolejnym zawartym obszarem problemowym jest organizowanie inwestycji. Audytorzy zwrócili uwagę, że największe nakłady inwestycyjne w latach 2013-2015 wykonano w kopalniach nierentownych. Audyt wykazał także, że często kierownictwo kopalń nie weryfikowało opłacalności lokaty na etapie adaptacji. Przykładem wydaje sie nietrafiona lokata połączenia kopalń Sośnica i Makoszowy, które następnie zostały rozłączone.

Audytorzy krytycznie ocenili także raz za razem większe zastosowanie usług obcych w kopalniach. „Zdaniem komisji, systemem zleconym należy wykonywać tylko profesjonalny zakres robót, zaś pracy typowo górnicze powinny być powierzane podwladnym własnym lub alokowanym sposród kopalń o nadmiernym zatrudnieniu. Poważnym obciążeniem dla Kompanii Węglowej były w ostatnich latach usługi doradcze, które w czasach 2011-2015 pochłonęły ok. 45 mln zł. Komisja wnosi o weryfikację firm zagranicznych pod względem przydatności i kosztów zamówień” – napisano w materiale.

Komisja zaproponowała także, aby Kompania Węglowa zwiększyła nadzór nad własną siecią sprzedazy węgla i dokładnie zbadała zapotrzebowanie sektorze krajowego przy poszczególnych segmentach. Zdaniem audytorów, potrzebne wydaje sie także uporządkowanie sprzedaży i odzyskanie rynku.

W 2015 r. cztery kopalnie Kompanii Węglowej zostały przekazane sluzace do Spółki Reorganizacji Kopalń. Sposród pozostałych 11, a także 4 zakładów i biur zarządu ma powstać Polska Grupa Górnicza (PGG).

Zamyslem dla mającej powstać PGG jest zmniejszenie kosztów produkcji węgla przy perspektywie 2017 r. sluzace do 214 zł/t i poprawka wydajności w perspektywie 2018 r. az do 948 ton/os. /rok. PGG i poszczególne kopanie mają osiągnąć rentowność w 2017 r.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy