Śląskie: Fabula informacyjna jak i równiez rozmowy odnosnie tematu sytuacji pielęgniarek

Śląskie: Fabula informacyjna jak i równiez rozmowy odnosnie tematu sytuacji pielęgniarek
Category: inne
27 lipca, 2020

Akcję informacyjną odnosnie aktualnej kwestii pielęgniarek w woj. śląskim przeprowadziły przy czwartek przedstawicielki regionalnej organizacji Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych (OZPiP). Problemowi temu poświęcone też były czwartkowe obrady działającej obok wojewodzie śląskim Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego (WKDS).

Jednodniową akcję o „granicznie złych postanowieniach pracy przy zakładach kurateli zdrowotnej” OZPiP przeprowadził na bazie o broszury dołączane az do regionalnej prasy oraz bezpośrednie rozmowy wraz z pacjentami. Według śląskich struktur związku, fabula miała zwrócić uwagę cos wiecej niz na sytuację pielęgniarek jak i równiez położnych przy regionie, jednak też na coraz większy problem społeczny związany z sytuacją w ochronie stanu zdrowia.

Pielęgniarki i położne ze śląskich struktur OZPiP informowały w czwartek pacjentów m. in. na temat nieprzestrzeganiu zasad ich zatrudnienia, starzeniu się zawodu, „nieracjonalnym” podziale środków na podwyżki w zakładach opieki zdrowotnej, „nieprzemyślanym” prywatyzowaniu zoz-ów, rosnącej biurokracji oraz przeciążeniu katalogów obowiązkami.

Identyczne kwestie szefowa śląskiej organizacji związku Iwona Borchulska poruszyła podczas popołudniowych obrad WKDS. Wskazała metrów. in. dzieki zjawiska wieloetatowości i wykonywania przez pielęgniarki czynności określonych zakresem obowiązków dla innych zawodów (lekarza – zakładanie gipsu lub wypisywanie druków L-4 – sekretarki, rejestratorki, dietetyczki lub salowej).

Zwracając uwagę na różnice po podwyżkach, pielęgniarki podały m. in., że średnie honorarium w 2009 r. lekarzy w rejonie to 4379 zł netto, a katalogów grupy – 1904 zł. Podkreślały też, że przy 2008 r. na ponad 4, szóstej mln mieszkańców województwa pielęgniarstwo ukończyło tylko 220 osób, natomiast przeciętny wiek przy tej grupie zawodowej przy regionie śląskim to 42-45 lat.

Strona związkowa zaapelowała o podjęcie działań zmierzających do poprawy zatrudnienia pielęgniarek i położnych, m. in. stworzenie monitoringu norm zatrudnienia tej grupy zawodowej. Sluzace do rządu pielęgniarki zwróciły się o inicjatywę legislacyjną nt. projektu obowiązkowych ubezpieczeń pielęgnacyjnych oraz stworzenie programu opieki zawodu pielęgniarki i położonej.

Postulaty te znalazły się w związkowym projekcie posady WKDS, które to – na zaakceptowaniu za posrednictwem wszystkie strony obrad – trafiają metrów. in. az do odpowiednich resortów. Z poparciem projektu wstrzymała się witryna rządowa – jak powiedział po obradach wicewojewoda Adam Matusiewicz, wraz z względu dzieki „sformułowania, po których pojawiły się materie nieomawiane w czasie obrad”.

W dzisiejszym dniu strony rozmów nie zdołały też uzgodnić zaproponowanego poprzez wojewodę stanowiska, a dotyczącego sytuacji w śląskiej służbie zdrowia w stosunku do planów obnizenia w 2010 r. środków NFZ na kontraktowanie świadczeń. Z swoim poparciem wstrzymała się nastepnie strona związkowa – choć podczas obrad nie zgłaszała uwag.

„Jeżeli nic zeby się nie zaakceptowac zmieniło, śląskie szpitale miałyby mniejsze kontrakty () o 10-16 proc. ” a mianowicie wskazał Matusiewicz. Dodał, że przyczynami owego są zarówno kryzys, jak i równiez wcześniejsze zobowiązania zwiększające udział środków dzieki refundację leków. „To nie wydaje sie byc sytuacja rażąco inna od sytuacji w innych oddziałach NFZ” a mianowicie wyjaśnił wicewojewoda.

Przypomniał, że w pierwszym tzw. algorytmie podziału środków NFZ między regiony, woj. śląskie miało w relacji do innych województw stracić ok. 4, 5 proc. Choć trwają prace nad nowatorskim algorytmem, w którym różnice między regionami mają zmniejszyć się do 1, piec proc., nie zmieni to istotnie sprawy szpitali, których kontrakty zmniejszą się po puli środków NFZ proporcjonalnie.

Czwartkowe posiedzenie Komisji zakończyło się więc ustaleniem, że uzgodnienia stanowisk dotyczących omawianych tego dnia problemów odbędą się drogą korespondencyjną, a ostateczne stanowiska zostaną przyjęte w czasie kolejnych obrad 24 listopada.

W czwartkowych obradach WKDS nie wzięli udział przedstawiciele śląsko-dąbrowskiej Solidarności. Kilka miesięcy temu związek wycofał się z Komisji w proteście przeciwko „przypadkom lekceważenia strony społecznej” poprzez marszałka obszaru oraz postawie wojewody śląskiego w procesie między kierownictwem urzędu wojewódzkiego a szefem działającej w nim Solidarności.

Po piśmie przesłanym w czwartek wojewodzie prowadzacy śląsko-dąbrowskiej Solidarności Piotr Duda przypomniał, że wobec kwestii w naszej branży związek ogłosił przy regionie pogotowie strajkowe. Poinformował też na temat rezultatach rozmów Międzyregionalnego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego z minister stanu zdrowia Ewą Wydobywajacy, które odbyły się podczas środowej pikiety regionalnych struktur branżowych związku przed ministerstwem zdrowia.

Najważniejsze ustalenia to: przekazanie za posrednictwem śląski oddział NFZ szpitalom z obszaru 67 mln zł przekazanych dodatkowo poprzez prezesa NFZ, które po większości miały pójść na refundację leków i podstawową opiekę zdrowotną. Na ten cel trafią natomiast środki z tak zwanym. migracji, których nadwyżka (szacunkowo ok. 20 mln zł) również pozostanie przeznaczona na szpitale. Kolejne rozmowy związkowców z minister Kopacz mają odbyć się 18 listopada.

Według przekazanych związkowcom danych minister zdrowia, budżet śląskiego oddziału NFZ na 2010 r. został wstępnie określony na wiecej niz 6 mld 665 mln zł, czyli będzie niższy od tegorocznego o w porzadku. 190 mln zł. W ocenie Solidarności, w tym roku szpitalom regionu braknie ok. 300 mln zł, natomiast blizniacza kwota w przyszłym roku pozwoliłaby utrzymać w regionie poziom usług medycznych zakontraktowanych na 2009 r. (PAP)

mtb/ bno/ gma/

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy