Lone Star ogłosiło wezwanie w akcje GTC

Lone Star ogłosiło wezwanie w akcje GTC
Category: gielda
27 lipca, 2020

LSREF III GTC Investments B. V. – którego podmiotem dominującym jest Lone Star Real Estate Partners III, L. P. a mianowicie ogłosił wezwanie na 117. 685. 000 akcji Globe Trade Centre (GTC), stanowiących 33, 5 procent kapitału, po wartosci 6, dziesieciu zł zbytnio sztukę przez pierwszych 5 dni zapisów, a następnie – piec, 50 zł za sztukę, podał pośredniczący w wezwaniu Ipopema Securities. Zapisy będą przyjmowane od czasu 18 maja do 3 czerwca br.

„Wzywający, jako podmiot nabywający akcje po wezwaniu, zamierza nabyć 117. 685. 000 akcji stanowiących 117. 685. 000 głosów na walnym zgromadzeniu, co odpowiada po zaokrągleniu 33, 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i 33, 5% ogólnej cyfry akcji spółki. Akcje, łącznie ze 114. 179. 790 akcjami spółki już posiadanymi przez wzywającego, stanowią 231. 864. 790 akcji spółki, co odpowiada w zaokrągleniu 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i 66% ogólnej liczby akcji spółki” a mianowicie czytamy po wezwaniu.

Wzywający zamierza nabyć akcje wyłącznie, jeżeli na koniec okresu przyjmowania zapisów złożone zapisy obejmować będą nie zaakceptowac mniej niż 61. 826. 664 akcji spółki uprawniających do tyluż głosów, jak łącznie wraz z akcjami spółki już posiadanymi przez wzywającego będzie odpowiadać 50, 1% ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu, podano także.

„Wzywający, jak podmiot nabywający akcje, może odstąpić od wyżej wymienionego wymogu nabycia minimalnej ilosci akcji objętej zapisami jak i równiez może nabyć akcje, chociazby jeżeli na koniec okresu przyjmowania zapisów cyfra akcji objętych zapisami będzie mniejsza niż 61. 826. 664” – czytamy nadal.

Akcje objęte wezwaniem będą nabywane na cenie szesc, 10 zbyt jedną akcję (podwyższona cena akcji), podano w dokumencie.

„Wzywający niniejszym ogłasza, że zamierza zmienić cenę w czasie wezwania, zbytnio którą będą nabywane akcje, w następujących terminach:

a mianowicie w okresie od momentu 1 sluzace do 5 poranka okresu przyjmowania zapisów po wezwaniu, tj. od miesiaca 18 czerwca 2015 r. do dnia 22 maja 2015 r. (z obydwoma datami włącznie), cena dzialaniu w wezwaniu będzie równa podwyższonej cenie akcji;

– w okresie od 6 do 17 miesiaca przyjmowania zapisów w wezwaniu, tj. od czasu dnia 23 maja 2015 r. do dnia trzy czerwca 2015 r. (chyba że okres przyjmowania zapisów zostanie przedłużony) (z obydwoma datami włącznie) cena dzialaniu w wezwaniu będzie równa 5, piecdziesiat zł zbyt akcję (cena akcji)” – napisano nadal.

W wezwaniu podano także, że planem wzywającego jest utrzymanie dzialaniu spółki po obrocie na GPW i niepodejmowanie starań w celu wycofania akcji spółki z takiego obrotu.

„Celem wzywającego jest wsparcie spółki w zdobyciu silnej pozycji rynkowej w jej nadrzednych rynkach Swiata Środkowo-Wschodniej jak i równiez Europy Południowo-Wschodniej. Poza oparciem na macierzystym dla spółki kraju a mianowicie Polsce, wzywający podziela opinię zarządu spółki, że projekt rozwoju spółki powinien być skoncentrowany dzieki rozwijaniu działalności w krajach regionu, takich jak Rumunia, Węgry i Serbia” – odczytujemy dalej.

Lone Star Funds to globalny fundusz private equity, który inwestuje przy nieruchomości, papiery wartościowe jak i równiez inne aktywa finansowe. Od czasu założenia wlasnego pierwszego funduszu w 1995 roku Lone Star zorganizowała 14 kapitalów private equity, w ramach których podjęto łączne zobowiązania kapitałowe o wartości ponad 54 mld USD.

W ub. tygodniu GTC ogłosiło, że akcjonariusze spółki zdecydują dzieki zwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 23 kwietnia na temat podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji sluzace do 140 mln akcji sposród prawem poboru.

We wrześniu ub. r. zarząd GTC rekomendował akcjonariuszom podjęcie uchwały o emisji do 140 mln nowych akcji z prawem poboru, z których środki miały zostać przeznaczone na przejęcie wybranych aktywów w Polsce jak i równiez w Europie Środkowo-Wschodniej. Podczas walnego zgromadzenia, które odbyło się 13 października ub. r. akcjonariusze nie zdecydowali aczkolwiek o tejze emisji.

Pare dni wstecz prezes GTC Thomas Kurzmann podtrzymał projekty akwizycyjne spółki, których wykonanie ma się rozpocząć, jakim sposobem tylko zasoby finansowe z polepszenia kapitału staną się dostępne.

Grupa GTC jest wiodącym deweloperem przy regionie CEE i SEE, obecnie działa w Polsce, Rumunii, Chorwacji, Serbii, Bułgarii, Czechach, Rosji, w Słowacji, Węgrzech i Ukrainie.

  • Notowania spółek na GPW
  • Indeksy GPW w

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy