Które sektory przyciągnęły najwięcej prywatnych inwestycji w infrastrukturę w 2017 r.?

17 lutego 2021
Category: Jeśli Chodzi

Ta strona w:

Kraje rozwijające się stoją przed podwójnym wyzwaniem – zlikwidowaniem luki w finansowaniu infrastruktury i zmianą struktury finansowania infrastruktury. Biorąc pod uwagę rosnące globalne obawy makroekonomiczne i handlowe, zmiana struktury finansowania jest równie ważna, jak maksymalizacja kapitału infrastrukturalnego. Zmiana struktury przepływu kapitału może również zwiększyć efektywność i stabilność finansów publicznych i projektów infrastrukturalnych.

Baza danych prywatnego udziału w infrastrukturze (PPI), zawierająca 28 lat danych, jest potężnym miernikiem mobilizacji prywatnych inwestycji w infrastrukturę na rynkach wschodzących. Co pół roku podajemy, jak radził sobie PPI na tych rynkach i porównujemy go z poprzednimi okresami.

Często zarysowanie powierzchni i uwolnienie danych dostarcza interesujących spostrzeżeń i trendów, które mogą być przydatne dla decydentów. Teraz bardziej niż kiedykolwiek dane i analizy kształtują naszą przyszłość. Wraz z rosnącym dostępem, dostępnością i metodami przetwarzania, analiza danych stała się potężnym i skutecznym narzędziem w podejmowaniu decyzji opartych na dowodach.

Oprócz szeroko zakrojonej globalnej analizy PPI analizujemy również dane oparte na odpowiednich tematach (przeczytaj wcześniejsze raporty dotyczące krajów IDA, Wkład inwestorów instytucjonalnych, niskoemisyjne inwestycje PPI). W 2017 r. Przyglądamy się bliżej, jak poszczególne sektory radziły sobie w przyciąganiu prywatnych inwestycji.

Które sektory przyciągają więcej inwestycji prywatnych i dlaczego?

Sektor energetyczny zdominował inwestycje PPI w 2017 roku, przyciągając 56 proc. Całości inwestycji i odpowiadając za 203 z 304 projektów. Głównym powodem tej atrakcyjności jest krótszy okres realizacji projektów energetycznych w połączeniu z mniejszym ryzykiem budowlanym. Ponadto projekty energetyczne mają również zwykle większą widoczność przychodów w postaci przychodów zakontraktowanych w ramach umów zakupu energii, co czyni je jeszcze bardziej atrakcyjnymi.

 • W dziedzinie energii odnawialne źródła energii są bardziej atrakcyjne dla sektora prywatnego. Odnawialne źródła energii są zwykle mniejsze i pojawiają się szybciej niż projekty termiczne. Jeśli chodzi o liczbę projektów, 88 procent projektów wytwarzania PPI dotyczyło energii odnawialnej. Co ciekawe, okazuje się, że udział inwestycji PPI w energię odnawialną pod względem wolumenu spadł do 57 procent, głównie z powodu sześciu dużych wielomiliardowych projektów węglowych w Azji Wschodniej. Pomijając to, należy zauważyć, że sektor publiczny nadal intensywnie inwestuje w wytwarzanie ciepła, zarówno w krajach rozwijających się, jak i rozwiniętych.
 • Przesył i dystrybucja energii elektrycznej nadal są zdominowane przez inwestycje publiczne i pozostają pod kontrolą państwa w większości krajów rozwijających się. W 2017 r. Tylko 6 sześć z 203 projektów energetycznych było w trakcie przesyłu i dystrybucji w czterech krajach: Brazylii, Meksyku, Indiach, Chinach i Turcji. Inwestycje transportowe
  stanowiły 39% PPI ustępując miejsca sektorowi energetycznemu. Udział transportu podwoił się w 2017 r. Głównie ze względu na gwałtowny wzrost inwestycji w kolej w Azji: projekt kolei dużych prędkości (HSR) o wartości 6,8 mld USD w Chinach; kolejny projekt HSR w Indonezji o wartości 6 miliardów dolarów; oraz projekt kolei jednoszynowej o wartości 3,1 miliarda dolarów w Tajlandii.

  Podczas gdy inwestycje drogowe są bardziej wszechobecne pod względem liczby projektów i długości sieci koszt na kilometr budowy KDP i kolei jednoszynowej jest ogromny w porównaniu z budową dróg . Dlaczego więc kraje chcą budować droższą infrastrukturę? Odpowiedź: zatory drogowe i zmiany klimatyczne są ogromnymi wyzwaniami dla krajów i starają się one wykorzystać wiedzę z sektora prywatnego, aby stworzyć wydajne, zaawansowane technologicznie rozwiązania, zwłaszcza w celu przeciwdziałania zatorom i zaspokojenia stale rosnącego zapotrzebowania na połączenia międzymiastowe i wewnątrz- transport miejski.

  Projekty transportowe otrzymały więcej dotacji kapitałowych w porównaniu z projektami energetycznymi, które otrzymały więcej pośredniego wsparcia w postaci gwarancji płatności / taryf . Większość dotacji kapitałowych trafiła do projektów drogowych w Indiach, które obecnie zachęcają do tworzenia drogowych PPP w modelu hybrydowej renty, w której część kosztów projektu jest finansowana przez rząd za pośrednictwem mechanizmu finansowania luki w rentowności.

  Sektor sieci szkieletowej ICT również odnotował gwałtowny wzrost inwestycji z zaledwie 462 mln USD w 2016 r. Do 3,0 mld USD w 2017 r. – głównie z powodu dwóch megaprojektów dotyczących rozwoju sieci. Ogólnie rzecz biorąc, sektor ten odpowiadał za 3 trzy procent całkowitych inwestycji PPI. Pamiętaj, dotyczy to tylko projektów ICT PPP; projekty czysto prywatne nie są uwzględniane ze względu na ich utowarowiony charakter. Zatem stosunkowo niski poziom inwestycji PPI w szkielet TIK nie wskazuje na ogólne inwestycje w tym sektorze, który ma kluczowe znaczenie dla krajów w dobie cyfrowych zakłóceń i IoT, pozwalających krajom rozwijającym się na szybowanie i robienie więcej za mniej.

  W 2017 r. Wodno-kanalizacyjna była jedynym sektorem, w którym odnotowano spadek inwestycji, choć marginalny . Zapewnienie powszechnego dostępu do usług wodociągowych (cel 6) pozostaje poważnym wyzwaniem na wielu wschodzących rynkach. Warto zauważyć, że dane z 2017 r. Pokazują, że projekty wodociągowe były przeważnie zdegradowane, podczas gdy oczyszczalnie były w większości projektami od podstaw. Rozważając inwestycje wodno-kanalizacyjne, sektor prywatny jest w naturalny sposób nastawiony na projekty typu brownfield, ponieważ istniejące obiekty z udokumentowaną historią są postrzegane jako mniej ryzykowne.

  Jednak w miarę jak organy regulacyjne i mieszkańcy zdają sobie sprawę z korzyści zdrowotnych i środowiskowych wynikających z lepszych warunków sanitarnych, rośnie zapotrzebowanie na ścieki i oczyszczalnie ścieków. Jednocześnie znacznie mniej mieszkańców krajów rozwijających się jest podłączonych do usług oczyszczania ścieków w porównaniu z tymi, którzy mają dostęp do wodociągów. Ze względu na ogólny brak urządzeń do uzdatniania wody często trzeba je budować od podstaw, co częściowo tłumaczy przewagę inwestycji typu greenfield. Co najważniejsze, większość projektów oczyszczalni ścieków w 2017 r. Była realizowana w Chinach, które mają silny nacisk polityczny na zapobieganie zanieczyszczaniu wody (dziesiąty plan dotyczący wody).

  Głębokie nurkowania sektorowe

  Aby uzyskać więcej analiz oraz danych na poziomie regionu i kraju, przeczytaj uwagi sektorowe tutaj. Uwagi sektorowe obejmują analizę na poziomie kraju, analizę wsparcia rządowego i DFI, a także informacje dotyczące finansowania, w tym rolę lokalnych rynków długu.

  Aby uruchomić własne cięcia danych, możesz pobrać plik podstawowy z sekcji niestandardowych zapytań tutaj.

  Więcej informacji na temat trendów w 2017 roku można znaleźć w raporcie rocznym tutaj i podsumowaniu trendów na blogu tutaj.

  Pomóż nam!

  Niezależnie od tego, czy jesteś nowy w bazie danych, czy jesteś zaawansowanym użytkownikiem, zachęcamy Cię do wypełnienia luk w danych dotyczących informacji finansowych i wszelkich pominiętych projektów. Nic nie przebije umysłu roju w zwiększaniu ilości danych i przejrzystości – a każdy zyskuje na zwiększonym dostępie do informacji.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy