Kredyt hipoteczny subprime

Kredyt hipoteczny subprime
16 marca 2021
Category: Konto Bankowe

Co to jest kredyt hipoteczny Subprime?

Kredyt hipoteczny typu subprime to taki, który jest zwykle wydawany kredytobiorcom o niskich ratingach kredytowych. Nie oferuje się finanso najlepszego konwencjonalnego kredytu hipotecznego, ponieważ pożyczkodawca uważa, że ​​pożyczkobiorca ma większe niż przeciętne ryzyko niespłacenia pożyczki.

Instytucje pożyczkowe często pobierają odsetki od kredytów hipotecznych typu subprime według znacznie wyższej stopy procentowej niż od kredytów hipotecznych typu prime, aby zrekompensować ryzyko związane z większym ryzykiem. Często są to również kredyty hipoteczne o zmiennym oprocentowaniu (ARM), więc stopa procentowa może potencjalnie wzrosnąć w określonych momentach.

Kluczowe wnioski

  • „Subprime” odnosi się do poniżej średniej oceny kredytowej osoby zaciągającej kredyt hipoteczny, wskazując, że może ona stanowić ryzyko kredytowe.
  • Oprocentowanie kredytów hipotecznych typu subprime jest zwykle wysokie, aby zrekompensować pożyczkodawcom podjęcie ryzyka, że ​​pożyczkobiorca nie spłaci kredytu.
  • Za kryzys finansowy z 2008 r. W dużej mierze odpowiada wzrost liczby kredytów hipotecznych typu subprime oferowanych niewykwalifikowanym nabywcom w latach poprzedzających krach.

Zrozumienie kredytów hipotecznych subprime

„Subprime” nie odnosi się do stóp procentowych często związanych z tymi hipotekami, ale raczej do oceny kredytowej osoby zaciągającej kredyt hipoteczny. Pożyczkobiorcy z oceną kredytową FICO poniżej 600 często skazani są na kredyty hipoteczne typu subprime i odpowiadające im wyższe stopy procentowe. Osoby z niską oceną kredytową mogą przez pewien czas czekać i budować historię kredytową przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny, aby kwalifikować się do uzyskania najlepszej pożyczki.

Oprocentowanie kredytu hipotecznego subprime zależy od czterech czynników: wyniku kredytowego, wielkości zaliczki, liczby zaległości w spłacie w raporcie kredytowym kredytobiorcy oraz typów zaległości w raporcie.

Kredyt hipoteczny subprime

Kredyty hipoteczne subprime a kredyty hipoteczne Prime

Osoby ubiegające się o kredyt hipoteczny są zazwyczaj oceniane od A do F, z oceną A przyznawaną osobom, które mają wzorowy kredyt, a punktami F – osobom bez dostrzegalnej zdolności spłaty kredytu. Najwyższe kredyty hipoteczne trafiają do kandydatów A i B, podczas gdy kandydaci o niższym ratingu muszą zazwyczaj zrezygnować z pożyczek subprime, jeśli w ogóle chcą je otrzymać.

Kredytodawcy nie są prawnie zobowiązani do oferowania najlepszych dostępnych warunków kredytu hipotecznego, a nawet do poinformowania Cię, że są one dostępne, więc najpierw rozważ złożenie wniosku o kredyt hipoteczny typu prime, aby dowiedzieć się, czy rzeczywiście się kwalifikujesz.

Przykład wpływu kredytów hipotecznych typu subprime

Krach na rynku nieruchomości w 2008 r. Był w dużej mierze spowodowany powszechnymi niespłacanymi kredytami hipotecznymi subprime. Wielu pożyczkobiorców otrzymało tak zwane pożyczki NINJA, akronim wywodzący się z wyrażenia „brak dochodów, pracy i aktywów”.

Te kredyty hipoteczne były często wydawane bez wymaganej zaliczki, a dowód dochodu również nie był konieczny. Kupujący może oświadczyć, że zarabiał 150 000 dolarów rocznie, ale nie musiał przedstawiać dokumentacji uzasadniającej roszczenie. Kredytobiorcy ci znaleźli się następnie pod wodą na spadającym rynku mieszkaniowym, a ich wartość domu była niższa niż zaciągnięty kredyt hipoteczny. Wielu z tych pożyczkobiorców NINJA nie wywiązywało się ze spłaty, ponieważ stopy procentowe związane z pożyczkami były „stawkami zwiastunowymi”, zmiennymi stopami, które zaczęły być niskie i rosły w czasie, co bardzo utrudniało spłatę kapitału hipotecznego.

Wells Fargo, Bank of America i inne instytucje finansowe poinformowały w czerwcu 2015 r., Że zaczną oferować kredyty hipoteczne osobom o ratingu kredytowym poniżej 600 lat, a organizacja non-profit, działająca na rzecz społeczności i właścicieli domów Neighborhood Assistance Corporation of America rozpoczęła inicjatywę w pod koniec 2018 r. zorganizowano ogólnokrajowe wydarzenia, aby pomóc ludziom ubiegać się o pożyczki „non-prime”, które są w rzeczywistości takie same jak kredyty hipoteczne subprime. Wcześniejsze  

Ustawa CARES zapewnia ulgę w kredytach hipotecznych

Ustawa o pomocy, uldze i bezpieczeństwie gospodarczym (CARES), podpisana przez prezydenta 27 marca 2020 r., Zapewnia tymczasową ulgę osobom, które nie są w stanie spłacić kredytu hipotecznego z powodu pandemii koronawirusa. Jeśli Twój kredyt hipoteczny jest zabezpieczony przez rząd federalny, możesz zawiesić spłaty na okres do 12 miesięcy. Nie zostaniesz obciążony opłatami za zwłokę ani zgłoszony do biur kredytowych, a wszystkie egzekucje i eksmisje zostaną zawieszone na co najmniej 60 dni. Po upływie 12 miesięcy możesz kwalifikować się do dodatkowej pomocy, jeśli jej potrzebujesz.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy