ING rozczarował inwestorów

ING rozczarował inwestorów
Category: gielda
27 lipca, 2020

Wspólczesna sesja rozpoczęła się od czasu silnych wzrostów na GPW. O godzinie 11: 36 zyskują kazde główne indeksy, w tym w najwiekszym stopniu WIG20 1-wsza, 9 procent. sWIG40 a takze mWIG80 zyskują odpowiednio 0, 52 oraz 0, 43 procent.

Jednym z indeksów, które cieszą się dziś uznaniem inwestorów jest WIG-Banki, który od momentu samego rozpoczęcia sesji przyciaga na wartości. Czarną owcą indeksu obrazuje się Pula Śląski, który oprócz Banku Ochrony Środowiska jest impulsem podażowym na rzecz banków. W trakcie, gdy zyskują one średnio 1, 5 proc., ING traci już 3, 25 procent. Spadek spowodowany wydaje sie opublikowanymi poprzednio rozpoczęciem sesji wynikami za IV kwartał. Zarówno ING Bank Śląski w Polsce jak i równiez cała Ekipa ING podały dziś rezultaty negatywnie odbiegające od prognoz.

Konsensus rynkowy wobec wyników międzynarodowej przedsiebiorstw wynosił wiecej niz 300 mln euro straty podczas, kiedy Grupa ING straciła przeszlo 700 mln euro. O odcieniu ujemnym sentyment inwestorów w stosunku do notowanego na GPW Banku Śląskiego wynika jednak głównie sposród jego rachunku zysków jak i równiez strat. Pula osiągnął profit 121 mln zł wzgledem oczekiwanych przez rynek 164 mln złotych. Słabiej zaprezentował się zarówno wynik odsetkowy, jak i prowizyjny z odchyleniem rzędu stosownie 5 proc. i 12 proc. (wynik odsetkowy 370 mln zł wobec oczekiwanych 388 mln zł, wynik prowizyjny 215 mln zł wobec wypatrywanych 243 mln zł). Pozytywną wiadomością są w zasadzie tylko koszty operacyjne firmy, które wyniosły 349 mln zł wobec oczekiwanych 390 mln zł oraz saldo utworzonych rezerw, które wyniosło 85 mln zł i wydaje sie mniejsze od czasu konsensusu rynkowego o piec mln złotych.

Bank Śląski nie poprawił swoich wyników biorąc pod uwagę III kwartał 2009 jednak zwiększył wynik odsetkowy o 22 proc. wobec IV kwartału poprzedniego roku kalendarzowego. Wynik sposród prowizji spadł w porównaniu do poprzedniego kwartału i poprzedniego r. o około 10 procent. Negatywny odbiór raportu za posrednictwem inwestorów wynika przede wszystkim wraz z straty dzieki inwestycjach w wysokości piecdziesiat mln zł wobec 13 mln zł zysku rok wcześniej i ze straty na pozostałej działalności podstawowej w wysokości 24 mln zł wzgledem 21 mln zł zysku rok wcześniej. Strata w inwestycjach wyplywa przede wszystkim sposród rozbieżności wartości transakcji zabezpieczanych i zabezpieczających. O ile przy 2008 różnica ta wynosiła ok. szóstej mln zł, o tyle polski transakcje zabezpieczające pokryły jedynie 40 proc. straty w transakcjach zabezpieczanych (powodując niemal 40 mln zł szkody z tegoz tytułu). Nie zaakceptowac uwzględniając tegoz instrumentu, strata z inwestycji wyniosłaby wylacznie 7 mln zł. Strata na pozostałej działalności podstawowej wynika wraz z aktualizacji wyceny
nieruchomości w Katowicach, z której Bank Śląski uzyskuje przychody w postaci rat czynszowych.

Pozycja Banku wciaz wygląda jednak stabilnie. Jego współczynnik wypłacalności wyniósł przy 2009 12 proc., co oznacza poprawę o półtora punktu procentowego wobec końca poprzedniego roku. Bank poprawił również współczynnik kosztów do przychodów, który zbyt rok 2004 wyniósł w porzadku. 75 proc. natomiast po 2009 zmniejszył się sluzace do ok. szescdziesieciu procent. Pula posiada też stabilny, duży portfel nieduzych depozytów, jakie mozliwosci minimalizuje wahania ich poziomu, a głównym źródłem dochodów z kredytów są spólki (55 proc. kredytów to kredyty korporacyjne). Sam pula podaje po raporcie kwartalnym, że jego przyszłe dochody mogą być uzależnione od czasu umacniania się złotówki, co doprowadzi sluzace do słabszej aktywności eksporterów, którzy stanową znaczący udział w grupie klientów ING. Biorąc ponizej uwagę bieżące tendencje w dziedzinie złotego, nie jawi sie byc to porzadny prognostyk dla przyszłych wyników.

Dziś uwagę inwestorzy czekają na informacje z amerykańskiego rynku nieruchomości (publikowane o 14: 30) oraz na temat produkcji przemysłowej w NA JUKATAN (15. 15). Krótkoterminowo duze znaczenie pelni opór po postacie luki, który aktualnie powstrzymuje wzrosty na GPW (2280-2295 pkt. w notowaniach kontraktów).

Notowania spółek na GPW

Indeksy GPW po

Indeksy giełd dzieki świecie

Notowania GPW bez opóźnień jedynie w serwisie Mystock. pl

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy