Inwestycja w Etno Cafe. Podpisując pełnomocnictwo, pozbawisz się prawa głosu i zarządzania akcjami

🕓 26.07.2019
📂 Gielda
👁 206
🗨
Etno Cafe - analiza oferty publicznej akcji

Wokół sieci kawiarni Etno Cafe pojawił się spory szum, w związku z prowadzoną obecnie podażą publiczną akcji, wspieraną zbiórką crowdfundingową. Przeanalizowaliśmy warunki naszej oferty i prześwietliliśmy sprawozdanie spółki. Naszą uwagę zwrócił jeden, szczególnie niepokojący element. Chodzi o pełnomocnictwo, które de facto na trzech lata pozbawia inwestora upoważnienia głosu i zarządzania zakupionymi akcjami. Niepokojące informacje płyną też z raportu zbyt 2017 r.

Ogromne zadłużenie, duże potrzeby kapitałowe, wysoka wycena i obostrzenia w rozporządzaniu akcjami poprzednio debiutem giełdowym - wówczas fakty ze sprawozdania finansowego i memorandum informacyjnego Etno Cafe, ogólnopolskiej sieci kawiarni i jednocześnie producenta cherbaty macerowanej na zimno – cold brew.

Spółka po ramach emisji publicznej akcji i zbiórki crowdfundingowej chce pozyskać od inwestorów 5 mln zł. Inwestycja być może być obarczona sporym niebezpieczeństwem.

Jak mieć ciastko i zjeść ciastko, to znaczy o kontrowersyjnym pełnomocnictwie

Zacznijmy od momentu tego, co najbardziej zdumiewa w ofercie Etno Cafe. Przez 3 lata, albo dopóki zakupione akcje korporacji nie trafią do obrotu giełdowego, inwestor nie ma upoważnienia ich sprzedać, ani sprawić na nich zastawu. Co więcej, zobowiązuje się do odwiedzenia udzielenia pełnomocnictwa spółce z grupy Etno do brania udziału w walnych zgromadzeniach i wykonywania na wymienionych prawa głosu.

- Pełnomocnictwo zezwala również na zawarcie w imieniu posiadającego akcje umowy ograniczającej rozporządzanie akcjami. Na mocy tej umowy, firma może zmusić inwestora do sprzedaży akcji wskazanemu podmiotowi. A więc dopóki akcje nie zaakceptować trafią do obrotu ich rozporządzanie jest, delikatnie mówiąc, bardzo ograniczone - pokazuje Szymon Juszczyk, autor wortalu o kawie Coffee Plant, zawodowo zarządzający aktywami.

Foto: Etno Cafe

Zapytaliśmy o to porozumienie zarządzających funduszami, którzy zawodowo zajmują się kupowaniem i sprzedawaniem działaniu. Eksperci twierdzą, że wydaje się być to nie tylko niepokojący, co wręcz kontrowersyjny opis, z którym nigdy się nie spotkali.

Ich zdaniem można sobie przedstawić sytuację, że pełnomocnik głosuje z naruszeniem interesu akcjonariusza (np. znaczna emisja działaniu bez prawa poboru na niskiej cenie), i wówczas akcjonariusz jest pozbawiony ważnych możliwości obrony swojego interesu (takich jak głosowanie przeciw i zaskarżenie uchwały).

Poza tym zarządzajacy przypominają, że w finansowaniu się akcjami, chodzi o to, że otrzymujemy pieniądze od czasu inwestorów, ale w zamian dzielimy się spółką. A tu można zwrócić wrażenie, że chodzi o wzięcie pieniędzy bez dzielenia się decyzjami.

Zapytaliśmy Etno Cafe, czemu posługiwać ma pełnomocnictwo, które pozbywa inwestora prawa głosu i zarządzania akcjami. W reakcji przesłanej do redakcji, Tomasz Nietubyć, prezes spółki wyjaśnia, że firma, jako emitent, bierze odpowiedzialność za powierzone jej pieniądze ze zobowiązaniem do realizacji minimalnego scenariusza inwestycyjnego (tzw. opcja put 130 proc. w trzech lata). A to w skrócie oznacza, że aby urzeczywistniać obiecany scenariusz, muszą przypilnować aby każdy z akcjonariuszy w niniejszym okresie był... jednomyślny.

- Chcemy koncentrować się na rozwoju interesu w imię zysku wszelkich inwestorów nie zaś dzięki przekonywaniu i zarządzaniu niezdecydowanymi. Pamiętajmy też, że nie ma czegoś takiego po prawie jak nieodwołalne prawo. Jeśli jakiś inwestor stwierdzi, iż jego prawa odrzucić są należycie reprezentowane za każdym razem może je cofnąć a mianowicie zaznacza Tomasz Nietubyć. Jak i również dodaje:

W toku upoważnienia pociągnięcia do zbycia wydaje się być to mechanizm mający w celu ochronę praw udziałowców w przypadku szansy rozwiązania z projektu poprzez sprzedaż wszystkich akcji do inwestora branżowego/strategicznego. Choć nie wydaje się to scenariusz pierwszego doboru chcemy mieć taką szansę aby budować alternatywy przy trosce o dobro akcjonariuszy.

Co w trawie piszczy, czyli finanse Etno Cafe

Oferta Etno Cafe opiewa na 12, 8 tys. sztuk akcji po cenie emisyjnej 390 zł. A to oznacza, że kiedy uda się sprzedać każde papiery, wycena spółki przekroczy 50 mln zł. Wówczas dużo. Zważyszy na finanse firmy. W ubiegłym roku kalendarzowego Etno Cafe straciło trzy, 2 mln zł, obok przychodach na poziomie niecałych szóstej, 7 mln zł. Poza tym firma jest niesłychanie zadłużona. Jak zauważa Szymon Juszczyk, grupa ma więcej niż 7 mln zł zobowiązań z tytułu emisji obligacji i aż 10 mln zł zobowiązań krótkoterminowych, czyli wymaganych do spłacenia w terminie do 12 miesięcy.

- Na samej sprzedaży Etno było prawie 2, 4 mln na minusie, a przy rachunku przepływów pieniężnych dowiemy się, że na działalności operacyjnej spółka straciła więcej niż 3, 7 mln zł. I choć zarząd wskazuje, że rok 2018 może być zdecydowanie lepszy, to skupia się przede wszystkim na przychodach z kreski kawiarnianej, której dalszy progres wymaga wysokich nakładów kapitałowych. A tymczasem jest kłopot z zachowaniem płynności a mianowicie wskazuje Szymon Juszczyk.

Tomasz Nietubyć, prezes Etno Cafe twierdzi, że skonsolidowany raport Etno Cafe odrzucić oddaje pełnego obrazu finansów spółki, bo zakłada pan m. in. różnego wariantu wyłączenia konsolidacyjne, które zaczerniają prawdziwe oblicze.

- W listopadzie 2017 r. miało miejsce przyłączenie korporacji Hamda Trade do Etno Cafe. Do skonsolidowanego raport bierze się jedynie efekt Hamda Trade za 1 miesiąc, a nie zbytnio cały rok 2017. Dlatego też raport prezentuje niecałe 7, 7 mln zł obrotu całej grupy, podczas kiedy poszczególne spółki miały po 2017 r. obrót realny ponad 13, 5 mln zł (i to nie zaakceptować między sobą). Brakując kwota 6, 7 mln złotych, to obrót Hamda Trade, który nie jest demonstrowany z uwagi na metodologię przygotowania sprawozdania skonsolidowanego a mianowicie wyjaśnia.

Eksperci, z którymi rozmawialiśmy, uważają jednak, że nawet gdyby wziąć pod uwagę wyniki Hamda Trade, to jednak wciąż widać, że grupa generuje stratę. I choć oczywiście nie jest to sprawa dyskwalifikująca spółkę, to jednak obniża atrakcyjność oferty. Prezes Etno przekonuje jednak, że dzięki tym etapie rozwoju, jak innego ma znaczenie.

- Spółka jest tak zwane. Fast Growing Business, która to bardzo dynamicznie się polepsza i zwiększa swoją wycenę. Patrzenie na nią spośród tego punktu widzenia pomoże lepiej zrozumieć jej sytuację, w której ważny jest wzrost przychodów, oraz postrzeganie marki przez konsumentów, czy nawet nagrody, które Ekipa otrzymuje. Wszystko to wydaje się być podstawą wyceny przedsiębiorstw na tym etapie rozwoju - pokazuje Tomasz Nietubyć.

Co z tym długiem?

Analizując sprawozdanie Etno Cafe, ciekawym wydała nam się również opinia biegłego rewidenta, załączona do raportu. Zwraca mężczyzna uwagę, że zgodnie spośród art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, zarząd Etno Cafe powinien zwołać walne zgromadzenie akcjonariuszy i powziąć uchwałę w odniesieniu do dalszego... istnienia spółki. Dlaczego? Bo poniesione szkody przewyższają sumę kapitału zapasowego, rezerwowego oraz jedną trzecią zakładowego.

Co więcej, biegły rewident wskazuje, iż Etno Cafe w istotnym zakresie finansuje działalność kapitałem obcym. Tymczasem analiza sytuacji majątkowej i finansowej określa, że zdolność do utrzymania płynności i tym danym kontynuacji działalności spółki ma możliwość zależeć w dużej mierze od... dalszego sięgania na kapitał obcy.

Foto: Etno Cafe Opinia biegłego rewidenta do sprawozdania Etno Cafe za 2017 dwanaście miesięcy

Zresztą - jak dostrzega biegły rewident - osobiście zarząd spółki zależnej od czasu Etno Cafe, czyli firmy Hamda Trade, zamieścił w rocznym sprawozdaniu finansowym wiadomości, że w jego opinii istnieje znacząca niepewność jakie możliwości do zdolności kontynuacji aktywności, jeśli spółka nie zdoła refinansować zapadających w 2018 roku obligacji. Utrata netto Hamda Trade wyniosła w ubiegłym roku dwa, 9 mln zł.

Warto tu dodać, hdy na przełomie roku Etno Cafe próbowało się dofinansować poprzez emisję długu w funtach brytyjskich o wartości 1 mln GBP. Na nieszczęście nie powiodło się domknąć tejże oferty. Spółka płaciła wtedy stałe 4 proc. w skali roku za dwuletnie papiery zabezpieczone wekslem do 110 proc. wartości nominalnej obligacji.

Te dane w zestawieniu z deklarowanymi przez zarząd Etno Cafe planami rozwoju po sfinalizowaniu trwającej właśnie emisji, powodują pewnego rodzaju konfuzję. Bo przedstawiciele spółki gwarantują, że pozyskane od inwestorów pieniądze zamierzają wykorzystać do odwiedzenia rozwoju: podwojenia produkcji palarni kawy, pięciokrotnego zwiększenia ewentualności browaru kawowego i opłacania otwarć kawiarni. Etno Cafe zapowiada również ekspansję zagraniczną i giełdowy debiut.

Biorąc jednak pod atencję ogromne zadłużenie spółki, może się okazać, że pozyskana gotówka jest tak faktycznie jedyną deską ratunku gwoli utrzymania się firmy na rynku i pójdzie w spłatę długów. Prezes Etno Cafe zapewnia jednakże, że jest inaczej.

- Obecna emisja publiczna jest częścią planu 2018 r., w którym spółka zakładała pozyskanie ponad dziesięciu mln zł w ramach emisji prywatnych i ogólnych akcji. Etno Cafe zamierza przeznaczyć zebrane środki przede wszystkim na rozwój. Celem kolejnym jest zmiana struktury opłacania z dłużnego na kapitałowe. Środki na spłatę obligacji zostały zabezpieczone przez zakończoną wreszcie lipca 2018 r. prywatną emisję działaniu (serie B i C) - wskazuje Tomasz Nietubyć. I zapewnia:

Korporacji udało się uplasować 5, 7 mln zł (z planowanych 5 mln). W związku z tym faktem nie istnieje obecnie żadne zagrożenie w ramach płynności oraz regulowania zobowiązań (w tym spłat zapadających emisji obligacji).

Szum medialny dookoła Etno Cafe. Na co bloger może sobie zezwolić?

W Etno Cafe ulokowali założyciel i redaktor podstawowy Spider's Web, a również jeden z autorów atrakcyjnego bloga męskiego oraz znany youtuber.

– Lubię dobrą kawę, uwielbiam również klimat dobrej kawiarni. Posiadam przy okazji przeczucie, że Polskę dopiero czeka kawowy bum, więc dla moją osobę inwestycja w Etno Cafe brzmi jak absolutny strzał w dziesiątkę. Decyzję na temat inwestycji ułatwił mi również fakt, iż to wzór polski, a ja wielbię wspierać Polaków – napisał Przemysław Pająk na stronach Spider's Web w artykule pt.: "Zainwestowałem w Etno Cafe. Ty też możesz".

Zaciekawiło nas, po jakich kategoriach czytelnicy powinny traktować taki artykuł. Lub jako reklamę, artykuł sponsorowany, czy tekst dziennikarski? Bo każda z tych form rządzi się swoimi sprawami. Jeśli to reklama, wówczas powinna być ona w stosowny sposób oznaczona. Ponadto frapuje nas, czy wpis tenże nie wypełnia przypadkiem znamion rekomendacji. W lutym tegoż roku Komisja Nadzoru Finansowego przypominała dziennikarzom:

Adekwatnie z art. 20 ust. 1 Rozporządzenia MAR ludzie, które sporządzają lub rozpowszechniają rekomendacje inwestycyjne lub inne informacje rekomendujące lub sugerujące strategię inwestycyjną dokładają odpowiedniej staranności, żeby zapewnić, żeby takie informacje były obiektywnie przedstawione, i ujawniają swe interesy lub wskazują spory interesów dotyczące instrumentów skarbowych, których informacje te tyczą.

W toku monitorowania bieżących publikacji medialnych wraz z zakresu rynku finansowego UKNF dostrzegł utrzymywanie się w części mediów praktyki polegającej na rozpowszechnianiu informacji, które można zakwalifikować jako wskazówki inwestycyjne lub inne dane rekomendujące lub sugerujące strategię inwestycyjną, które zdaniem UKNF nie wypełniają obowiązków wynikających z art. 20.

Zapytaliśmy o to Przemysława Pająka. W odpowiedzi usłyszeliśmy:

- Nie udzielam komentarza w tej sprawie. Mogę tylko napisać, że ten materiał nie wydaje się być żadną rekomendacją inwestycyjną - napisał naczelny Spider's Web.

Autor: aibon
Kategoria
Top Aktualności Komentarze
GPW- prognozy Investors TFI dzięki 2017 rok
W środę, 15 lutego, w warszawskiej giełdzie wiało lekką nudą. I jedynie naprawa nastrojów w drugiej połówce sesji pozwoliła głównym indeksom GPW zakończyć dzień na niewielkim plusie. Koniem pociągowym…...
Gotówka, fintech, bankomaty - wyrok prezesa Diebold Nixdorf
Od lat mówi się o tymże, że za kilka lub kilkanaście lat gotówka może zniknąć. Zdaje się wówczas potwierdzać fakt, iż ciebie dążą do obrotu bezgotówkowego, gdyż służy to transparentności transakcji.…...
Franciszek apeluje o realizację porozumienia klimatycznego  Ze świata
Auto papieża Franciszka sprzedane w aukcji. Imponująca kwota Papieska rezydencja otwarta. Franciszek odchodzi z Castel Gandolfo Kolej apeluje i wprowadza ważne zmiany. Przez Światowe Dób Młodzieży Papież nie przyjął…...
Emmanuel Macron chce sankcji na rzecz Polski
Emmanuel Macron kandydat na prezydenta Francji, który z Marine Le Pen zmierzy się w drugiej turze decyzji, wykorzystał to, że jedna z francuskich fabryk spółki Whirlpool ma zostać przeniesiona do Polski…...
Emerytura Jarosława Kaczyńskiego, a własność liderów partii
Ponad 77 tys. zł - tyle renty dostał Jarosław Kaczyński po 2017 r. To określa, że miesięcznie jego portfel zasilało ponad 6, czterech tys. zł. Taka emerytura jest trzykrotnie wyższa od czasu…...
Elon Musk przestanie być prezesem Tesli. Poszedł na ugodę
W obliczu pozwu, jaki przeciwko niemu wytoczyła SEC, Elon Musk zdecydował się na ugodę. Zrezygnuje z funkcji prezesa porady nadzorczej i zapłaci dwadzieścia mln dol. kary. Ocali jednak inne stanowisko…...
Eleganckie portfele męskie
Do przedmiotów, które używamy niezmiennie każdego dnia, niewątpliwie należy portfel, to znaczy dodatek pozwalający przechowywać kasę, karty oraz wizytówki posegregowane. Portfel służy do tegoż, aby nasze dokumenty i gotówka były zgromadzone…...
Ekspert o Radzie Mieszkalnictwa a mianowicie skład powinien zostać poszerzony  Nieruchomości
"Sto tysięcy adresów dla Budynków plus". Rządowy program posiada przyspieszyć Kolejne lokale wraz z Mieszkania plus wkrótce zostaną oddane do użytku. Szereg ludzi chętnych Przegląd prasy: Apartament plus w ruinie. Referat…...
Nie znaleziono