Fotoradary w naszym kraju. Senatorowie pozostawią gminom fotoskarbonki?

Fotoradary w naszym kraju. Senatorowie pozostawią gminom fotoskarbonki?
Category: gospodarka
27 lipca, 2020

Samorządowcy przeprowadzili efektowny przeciwnatarcie i zdobyli wsparcie senackiej komisji, która zaproponuje senatorom poprawkę niweczącą ponadpartyjne porozumienie w sprawie odebrania strażom gminnym i miejskim kontrolowania kierowców fotoradarami. To dziwi, tym chetniej że wcześniej posłowie miażdżącą większością 404 głosów za, 18 przeciw i jednym wstrzymującym się przegłosowali zmianę, która zakończyłaby patologię zasilania gminnych kas wpływami z mandatów.

Wzór noweli dotyczący kilku ustaw: o straży gminnej, nieomal o obrotu drogowym, ustawy kodeks postępowania w kwestiach o wykroczenia został ustawiony przez posłów SLD jak i równiez zakładał całkowite pozbawienie straży możliwości wykonywania kontroli fotoradarowej. Politycy odrzucili drugi sposród projektów autorstwa PO, który oprócz tejze zmiany zakładał jeszcze surowe zaostrzenie kar za przekraczanie dozwolonej prędkości.

Ostatecznie więc zmiany przy prawie dotyczyłyby tylko ograniczenia uprawnień strażników miejskich i gminnych w ramach takiej inspekcji zmotoryzowanych. Tyle że naciski samorządów jak i równiez przedstawicieli strażników miejskich przyniosły skutek. a mianowicie Bardzo mnie dziwi to, co wydarzyło się po Senacie. Brałem udział w tej dysputy. W Sejmie wszystkie kluby poparły ustawę, na komisji nie było żadnego sprzeciwu, rząd ją zaakceptował. Poprawka w komisji senackiej chodzi jednym głosem i ukazuje się niebezpieczeństwo powrotu sluzace do patologii traktowania radarów w charakterze skarbonek a mianowicie mówi autor noweli, poseł Maciej Banaszak z SLD. Wspomniana poprawka pozostawiłaby po gestii straży urządzenia stacjonarne, a odebrałaby tylko owe przenośne.

Według szacunków strategia, w całym kraju nierzadkie są przypadki, kiedy kilkadziesiąt procent przychodów gmin pochodzi z mandatów. – To sytuacja nie zaakceptowac do przyjęcia. Nikt nie jawi sie byc w stanie oszacować, jakie to są pieniądze w wielkosci całego panstwie, ale kwoty są wielkie. Te urządzenia przynoszą miliony, a nie zaakceptowac tysiące złotych – dodaje jednocześnie, że nie ma to nic wspólnego z poprawą bezpieczeństwa, o czym jasno mówił specjalny raport NIK przy tej kwestii opublikowany pod koniec zeszłego roku.

Izba po konkluzji dokumentu również postulowała odebranie strażom miejskim jak i równiez gminnym uprawnień do używania fotoradarów. Kontrolerzy wykazali, że nie ma dowodów, że fotoradary używane poprzez straże zwiększają bezpieczeństwo, natomiast w wielu przypadkach służą do zwiększenia dochodów gmin i odrywają funkcjonariuszy od patrolowania osiedli, okolic szkół, reagowania w zakłócenia porządku.

Co więcej, z przedstawionych tam statystyk wynika, że aż na temat 400 procent wzrosła aktywność straży miastowych i gminnych w prewencji wobec kierowców, a tylko o kilka procent jeśli chodzi o to, az do czego zostały powołane.

Jakie mozliwosci będzie w dalszym ciagu z ustawą? We wtorek i środę senatorowie będą debatować w sprawie poprawki zasugerowanej przez komisję. Jeżeli większością głosów zdecydują, że strażom miejskim i gminnym należy pozostawić stacjonarne fotoradary, to ustawa ponownie wróci az do Sejmu jak i równiez trzeba będzie 2/3 głosów, by odrzucić poprawkę senatorów.

– Przy senackich kuluarach słyszałem na temat koncepcji ostatecznego sprawdzenia, lub rzeczywiście samorządowcom chodzi o bezpieczeństwo, na temat którym ciągle mówią. Jeżeli tak walczą o te stacjonarne urządzenia, to może im halasuje zostawimy, jednak zapiszemy w ustawie, że pieniądze wraz z mandatów nie zaakceptowac trafią sluzace do gminnej biura, ale będą zasilały – jak w przypadku radarów policji i Inspekcji Przewozu Drogowego – Krajowy Fundusz Drogowy a mianowicie mówi poseł Banaszak.

Po całej Naszym kraju straże posiadają ponad 100 stacjonarnych radarów, jednak to jeszcze nie calosc. Poprawka dotyczyłaby też ludzi zainstalowanych obok sygnalizacji świetlnej. W ocenie posła SLD, brak jednoznacznych przepisów opisujących, jak ów lampy powinny działać. Trudno oprzeć się wrażeniu, że znów chodzi o „dojenie” kierowców, a nie zaakceptowac bezpieczeństwo.

a mianowicie Obecnie 2 z kilku systemów powszechnych w Polsce działają niezbyt uczciwie i robią zdjęcie przejeżdżającym na pomarańczowym świetle. Wylacznie jeden fotografuje samochód, który przejeżdża poprzez skrzyżowanie 0, 8 sekundy po zapaleniu się czerwonego światła. To ostatnie rozwiązanie wydaje się najuczciwsze, lecz z pozostałymi jest więcej wątpliwości a mianowicie mówi Banaszak.

Polityk podkreśla również, że ponownie nie zaakceptowac sposób chociazby oszacować, jak wiele takich fotoradarów na światłach jest przy całym panstwie i jakim sposobem są skonfigurowane. Nikt też nie da gwarancji, że po udanej obronie gminnych radarów cyfra tych masztowych i obok światłach nie wzrośnie kilkukrotnie, by załatać budżetową dziurę po naszym, co „wypracowywały” do tej pory radary przenośne, które samorządy stracą na pewno.

Poseł Banaszak ocenia też, że wcześniejsza zgoda wszystkich klubów pozwala mieć nadzieję, że jednak strażnicy nie obronią swoich fotoradarów i w przypadku przyjęcia poprawki przez Senat posłowie podtrzymają swoją wcześniejszą decyzję. – Niepokój oczywiście pozostaje, ale już teraz się cieszę, że odbierzemy strażom przenośne urządzenia i owe wszystkie śmietniki-pułapki znikną z polskich dróg. To stanie się niewatpliwie. Cały okres też posiadam nadzieję, że ta poprawka przepadnie i ustawa nie wróci do Sejmu, jedynie trafi do prezydenta a mianowicie konkluduje poseł Maciej Banaszak.

Jeżeli naprawde się stanie, nowe przepisy wejdą po życie jednej stycznia 2016 roku. Od tego czasu strażnicy miejscy i gminni nie będą już posiadali prawa az do kontroli fotoradarowej.

Zobacz, jak w przepisach o obrotu drogowym zmieniło się polski:

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy