Do kiedy pracodawca musi przekazać PIT-11 zbytnio 2018 rok?

Category: podatki
27 lipca, 2020

Chlebodawca ma obowiązek dostarczyć druk PIT-11 do urzędu skarbowego do końca stycznia badz lutego, a podatnikowi az do końca 02 danego roku. W formularzu powinien ująć dochód podatnika oraz wpłacone w ciągu roku podatkowego na swoim rzecz składki i zapomogi.

Co to jest PIT-11?

Formularz PIT-11 to druk wypełniany poprzez płatnika, innymi slowy pracodawcę, zawierający informacje na temat dochodów i wpłaconych składek na poczet podatku dochodowego pracownika.

PIT-11 zawiera informacje takie jak zyski podatnika, zarobki zwolnione od momentu podatku, wpłacone przez pracodawcę zaliczki dla podatku dochodowego oraz składki społeczne i zdrowotne, zas także koszta uzyskania przychodu. W przypadku podatników-nierezydentów płatnik musi dodatkowo przedstawić w druku PIT-11 kraj będący srodek interesów ekonomicznych i wlasnych zatrudnionego, a także swoim tamtejszy nr identyfikacyjny w charakterze podatnika.

Morawiecki na temat uszczelnianiu systemu podatkowego

Pracodawca posiada obowiązek dostarczyć PIT-11 zarówno do urzędu skarbowego, po którym rozlicza się podatnik, jak i osobiscie podatnikowi. Na podstawie tego formularza zatrudniony (osoba indywidualna, nieprowadząca własnej działalności gospodarczej) sporządza bowiem formularz PIT-37, przekazywany następnie fiskusowi jako osobiste rozliczenie z osiągniętych dochodów w danym roku podatkowym. Co ważne, pracodawca powinien przedstawić PIT-11 zarówno w sytuacji osób zatrudnionych na umowę o pracę, jak i na bazie umów cywilnoprawnych (zlecenia lub o dzieło).

Do podczas gdy pracodawca ma obowiazek dostarczyć PIT-11 za 2018 rok?

Płatnik jest zobowiązany dostarczyć PIT-11 do urzędu skarbowego sluzace do 31 stycznia 2019 roku, a podatnikowi do 28 lutego 2019 roku.

Płatnicy przekazująformularze PIT-11 az do urzędu skarbowego wyłącznie po formie elektronicznej – nie ma już możliwości wysyłania deklaracji wydrukowanych i nie ma tu znaczenia liczba zatrudnianych za posrednictwem pracodawcę pracowników. Dawniej płatnicy rozliczający nie zaakceptowac więcej niż pięciu pracowników mieli prawo do wysłania formularza PIT-11 pocztą tradycyjną, ale obecnie ta formuła już nie zaakceptowac obowiązuje. Kazdy płatnicy przekazujący PIT-11 sluzace do fiskusa muszą zatem skorzystać z kosztowny elektronicznej, obowiązuje ich w dodatku jeden wyraz – 31 stycznia.

Jeśli chodzi na tematobowiązek dostarczenia druku PIT-11 podatnikom (osobom zatrudnionym), chlebodawca zobowiązany wydaje sie byc przekazać tenze dokument sluzace do 28 lutego 2019 r. do ręki, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty.

Spóźnienie w dostarczeniu PIT-11 – rezultaty

W przypadkuniedostarczenia druku PIT-11 na czas pracodawca musi liczyć się sposród poniesieniem ostatecznosci finansowych. Jego spóźnienie może zostać potraktowane w najwazniejszym wypadku jako wykroczenie podatkowe, a przy najgorszym jak przestępstwo skarbowe.

Pierwszy przypadek zakłada poslowanie wystawiony przez urzędnika skarbowego na nie zaakceptowac więcej niż dwukrotność nieznacznego wynagrodzenia lub grzywnę usankcjonowaną przez sąd w wysokości od 1/10 wysokości najniższej krajowej do jej 20-krotności. Nieterminowe dostarczenie druku PIT-11 rozstrzygnięte przez sąd jako przestępstwo skarbowe może kosztować pracodawcę od czasu 10 sluzace do 180 stawek dziennych, obliczanych na podstawie dochodów i sprawy majątkowej płatnika.

Podatnik, który nie otrzymał formularza PIT-11 w wymaganym terminie, powinien wysłać sluzace do płatnika ponaglenie. Co prawda może to nie zaakceptowac przynieść skutku, ale wydaje sie ważnym dokumentem w razie konieczności wyjaśniania kwestie w urzędzie skarbowym. Argument nieotrzymania druku nie zwalnia go jednakze ze złożenia deklaracji podatkowej w obowiązującym terminie do 30 kwietnia. Podatnik winien posiłkować się wyciągami z konta bankowego, umowami cywilnoprawnymi czy drukami RMUA. Nawet jeśli w formularzu PIT-37 pojawią się nieścisłości lub błędy, łatwiej będzie złożyć korektę deklaracji PIT, niż tłumaczyć się wraz z nieterminowego złożenia zeznania.