Dlaczego warto inwestować w towary

17 lutego 2021

W ostatnich latach towary jako klasa aktywów przyciągnęły wiele uwagi społeczności inwestorów. Wielu inwestorów zwraca się ku towarom, ponieważ widzą wartość w inwestowaniu w rosnącą skalę i znaczenie klasę aktywów.

Niedawne wyniki indeksu Reuters / Jefferies CRB dokładnie obrazują główną dynamikę na rynkach towarowych w ciągu ostatnich kilku lat.

Do drugiej połowy 2008 r. Inwestorzy gromadzili się na rynkach towarowych, kierując się chęcią uzyskania ekspozycji na tę klasę aktywów. Jednak druga połowa 2008 r. Charakteryzowała się bankructwem Lehman Brothers, załamaniem się rynku kredytów hipotecznych i nieruchomości w Stanach Zjednoczonych oraz wynikającym z tego kryzysem płynności, który groził upadkiem niektórych największych instytucji finansowych i przemysłowych w kraju.

Biorąc pod uwagę cały zgiełk na rynku, warto zauważyć, że w 2009 r. Surowce odbiły się i powróciły. Rok 2008 przejdzie do historii jako jeden z najbardziej burzliwych na odnotowanych rynkach finansowych; kryzys płynności wywarł głęboki wpływ na rynki, a skutki będą odczuwalne przez wiele lat.

Ogólnie rzecz biorąc, towary nie były wyjątkiem od tej reguły, chociaż w niektórych towarach, takich jak metale szlachetne ogólnie, a szczególnie złoto, pojawiły się pewne jasne punkty.

Inne surowce wiodące, takie jak ropa naftowa, zareagowały liniowo na kryzys, odnotowując równie duże spadki, co szersze rynki. Widać wyraźnie spadek cen ropy naftowej jako bezpośredni skutek globalnego kryzysu finansowego (GFC).

Ropa jest fenomenalnym wskaźnikiem globalnego wzrostu gospodarczego i stanu zdrowia ekonomicznego świata. Jako taka, jego reakcja na spowolnienie wzrostu gospodarczego na świecie z powodu GFC jest całkowicie racjonalna.

Innym ważnym czynnikiem, na który należy zwrócić uwagę na wykresie, jest to, że ceny ropy w latach 2002-2010 wzrosły ponad czterokrotnie, z około 20 dolarów za baryłkę do ponad 90 dolarów za baryłkę. W tym okresie na rynku odnotowano pewien wzrost spekulacyjny (2007) i proporcjonalny wzrost w dół (2008).

To powiedziawszy, trend jest niewątpliwie w trybie wzrostowym i jest to jeden z najważniejszych wniosków z ostatnich kilku lat: chociaż trend ma tendencję wzrostową, niekoniecznie oznacza to, że będzie poruszał się po linii prostej. Po drodze możesz spodziewać się wielu kropli i skoków.

Niezwykle ważne jest również wyodrębnienie i zbadanie każdego towaru i przeanalizowanie go we własnym zakresie, oddzielając go od szerszego kompleksu towarów. Na przykład, chociaż GFC z 2008 r. Wywarło znaczny wpływ na wiele towarów, to na niektóre towary nie miało to większego wpływu.

Na przykład złoto nie doświadczyło takiego samego spadku koniunktury jak szersze rynki. Złoto ma pewne nieodłączne cechy, ponieważ jest zarówno metalem szlachetnym, jak i alternatywną walutą pieniężną. Tak więc, chociaż większość innych klas aktywów znacznie spadła w czasie kryzysu, złoto było w stanie radzić sobie stosunkowo dobrze; w rzeczywistości od 2002 r. ceny złota wzrosły o ponad 450 procent.

Wielu inwestorów, zaintrygowanych zachowaniem się towarów i ich nieodłącznymi cechami, chce wziąć udział w tej akcji. Jednak większość inwestorów inwestuje w surowce, nie wiedząc, dlaczego mają one dobre wyniki – i to jest przepis na katastrofę.

Nigdy nie inwestuj w coś, czego nie rozumiesz. Jeśli usłyszysz w telewizji lub w radiu, że ktoś wspomina o inwestycji, wykonaj należytą staranność, aby uzyskać informacje na temat potencjalnej inwestycji. Niezrozumienie inwestycji, zanim w nią zainwestujesz, jest jednym z najłatwiejszych sposobów na utratę pieniędzy.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy