Czy zerwanie umowy najmu wpłynie na twoją zdolność kredytową?

17 lutego 2021

Powiązane artykuły

Oceny kredytowe są wykorzystywane przede wszystkim do oceny statystycznego ryzyka kredytowego konsumenta. Przed udzieleniem pożyczki pożyczkodawcy sprawdzają historię kredytową i ocenę kredytową wnioskodawcy. Firmy ubezpieczeniowe mogą również przeglądać ocenę kredytową wnioskodawcy w celu oceny różnych czynników ryzyka. W pewnych okolicznościach zerwanie umowy najmu mieszkania może zniszczyć Twoją historię kredytową, co może negatywnie wpłynąć na Twoją zdolność do zabezpieczenia kredytów konsumenckich i innych produktów finansowych.

Większość umów najmu ma przedterminowe wypowiedzenie lub klauzulę dyplomatyczną. Przestrzeganie warunków klauzuli pozwoli Ci uniknąć strat na koncie.

Planuj z wyprzedzeniem w przypadku wcześniejszego zakończenia

Zwykle umowa najmu obejmuje okres jednego roku; jednakże mogą istnieć terminy o różnej długości. Warunki leasingu najmu odzwierciedlają określone kary i procedury przedterminowego wypowiedzenia. Jeśli zerwiesz z wyprzedzeniem umowę najmu, możesz być zobowiązany do zapłaty pozostałych rat, niezależnie od tego, czy pozostaniesz w lokalu. Jeśli zakończysz umowę najmu przed terminem, ale na polubownych warunkach, Twoja ocena kredytowa może pozostać nienaruszona. Niektóre stany oferują zadośćuczynienie za zerwanie umowy najmu, które są dopuszczalne i zgodne z prawem.

W obliczu niespłaconego długu

Brak rozwiązania salda czynszu powoduje wyświetlenie złej pozycji kredytowej. Nieuregulowany dług może zmusić wynajmującego lub zarządcę nieruchomości do wysłania zawiadomień o płatności za rachunki za pośrednictwem agencji windykacyjnej. Jeżeli firma windykacyjna nie zdoła rozwiązać zadłużenia, może powiadomić agencje informacji kredytowej o niedostatecznym saldzie czynszu. Kwota, którą jesteś winien, może być wyższa niż oczekiwana z powodu dodatkowych opłat za opóźnienia w płatnościach i kosztów windykacji. Te negatywnie zgłoszone informacje będą miały wpływ na Twoją zdolność kredytową.

Konsekwencje prawne

Zarządca nieruchomości, który wyczerpał już swoje możliwości ściągnięcia zaległej kwoty czynszu, może zatrudnić prawnika do pomocy. Adwokat będzie poszukiwał różnych metod prawnych w celu uregulowania należnej kwoty. W przypadku zerwania umowy najmu mieszkania prawnik może złożyć pozew o wydanie orzeczenia w celu uzyskania salda zaległego czynszu. Wyroki są wprowadzane do publicznego rejestru, co może obniżyć twoją zdolność kredytową.

Ważne uwagi

Przeniesienie pracy lub nagła sytuacja finansowa może wymagać przedwczesnego zerwania umowy najmu mieszkania. Aby zminimalizować całkowitą należną kwotę, powinieneś jak najszybciej skontaktować się z właścicielem lub zarządcą nieruchomości w celu omówienia swojej sytuacji. Proaktywne podejście do zobowiązania pozwoli Ci zachować dobrą zdolność kredytową.

Jeśli zalegasz ze spłatą leasingu, możesz spodziewać się, że Twoja ocena kredytowa spadnie podobnie do tego, co miałoby miejsce, gdybyś miał zaległą pożyczkę. spowodować znaczące zmiany, najprawdopodobniej w zakresie 50-punktowego spadku. Prawidłowa naprawa może zająć miesiące, a nawet ponad rok. Twoja domyślna umowa najmu zostanie również odnotowana w bazie danych, do której właściciele mają dostęp podczas sprawdzania przeszłości.

Pracuj z właścicielem

Utrzymanie czystej historii kredytowej oznacza pracę w systemie lub w Twoim przypadku na leasingu. Omów swoją sytuację z wynajmującym i przedstaw sugestie dotyczące dalszych działań. Być może pozwoli ci podnajmować, lub przyjmie długoterminową wypłatę za pozostałą część czynszu lub do czasu znalezienia innego najemcy. Komunikacja jest ważna, gdy mamy do czynienia z długoterminową historią, która może wpłynąć na twoją siłę nabywczą.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy