Czy weryfikacja zdolności kredytowej jest niezbędna do zatrudniania dobrych pracowników? Tak – oto dlaczego

17 lutego 2021
Category: Kredytowej Może

Zarejestruj się, aby co tydzień otrzymywać darmowe treści do skrzynki odbiorczej!

Laura Greene, Zaufani pracownicy

16 lutego 2018 r

Wielu pracodawców wykorzystuje kontrolę historii kredytowej jako środek ochrony uczciwości firmy, jej pracowników i klientów.

Sprawdzanie zdolności kredytowej w przeszłości nie jest konieczne dla wszystkich pracowników, ale jest zdecydowanie zalecane, a nawet niezbędne, dla tych, którzy będą obsługiwać duże ilości gotówki lub innego rodzaju transakcje finansowe, księgowość lub zarządzanie kontami firmowymi.

Wiele firm zwróci się również ogólnie do sprawdzania zdolności kredytowej na stanowiskach kierowniczych średniego lub wyższego szczebla. Możesz się zastanawiać, na co patrzą, gdy przeprowadzają kontrolę zdolności kredytowej pracowników? Sprawdzanie zdolności kredytowej pracowników może zapewnić pracodawcom wgląd w poczucie odpowiedzialności finansowej kandydata (powiedzmy, jeśli zarządza budżetem działu) i jego stabilność osobistą.

Na przykład kandydat, którego historia kredytowa zawiera bankructwo, może sugerować, że kandydat nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnianie przeszłych zobowiązań finansowych.

Niektórzy pracodawcy decydują się na przeprowadzanie kontroli przeszłości, które obejmują kontrole zdolności kredytowej pracowników w celu ochrony przed oszustwami wewnętrznymi i kradzieżą. Na przykład ktoś, kto ma długi lub stoi w obliczu niemożliwego do utrzymania spłaty kredytu hipotecznego z balonu, może być podatny na bezprawne pokusy.

Pracodawca może zdecydować się na przeprowadzenie oceny ryzyka, aby określić potencjalną skłonność kandydata do popełnienia oszustwa na podstawie jego sytuacji finansowej. Informacje te można wykorzystać jako różnicę między dwoma kandydatami o podobnych kwalifikacjach przy ocenie ryzyka dla pracodawcy.

Według raportu Association of Certified Fraud Examiners z 2014 r. Do Narodów, średnia strata z tytułu oszustw w ich badaniu wyniosła 145 000 USD, przy czym 22 procent przypadków straciło co najmniej 1 milion USD. Ponieważ charakter oszustwa polega na ukrywaniu, ta statystyka może być tylko wierzchołkiem góry lodowej.

Prawo dotyczące sprawdzania zdolności kredytowej pracodawcy: czy przeglądanie raportu kredytowego osób ubiegających się o pracę jest legalne?

W świetle prawa federalnego kontrole kredytu pracowniczego są legalne. Podobnie jak w przypadku wszystkich rodzajów weryfikacji przeszłości, kontrole wiarygodności pracowników powinny być przeprowadzane w ścisłej zgodności z ustawą Fair Credit Reporting Act (FCRA). W kontekście rekrutacji zasady FCRA są egzekwowane przez amerykańską Komisję ds. Równych Szans Zatrudnienia.

FCRA zasadniczo zezwala pracodawcom na żądanie raportu historii kredytowej osób ubiegających się o pracę, a także obecnych pracowników. Oto podstawowe kroki, które pracodawca musi wykonać, aby uzyskać sprawdzenie zdolności kredytowej w przeszłości:

 1. Pracodawcy muszą najpierw uzyskać pisemną zgodę danej osoby na oddzielnym formularzu informacyjnym.
 2. Pracodawca jest zobowiązany do przekazania kopii raportu kredytowego oraz pisemnego podsumowania praw konsumenta wraz z tym zawiadomieniem.Po zapewnieniu kandydatowi do pracy krótkiego czasu na zidentyfikowanie i rozpoczęcie kwestionowania wszelkich błędów w raporcie kredytowym (zwykle od trzech do pięciu dni roboczych) pracodawca może następnie podjąć działania na podstawie raportu i musi ponownie powiadomić kandydata o pracę w spisanie powodów działania (choć tylko wtedy, gdy jest ono „niekorzystne, np. decyzja o niezatrudnianiu, awansowaniu lub zatrzymywaniu pracownika / wnioskodawcy).Stanowe przepisy dotyczące czeków kredytowych dla pracowników

  Towarzystwo Zarządzania Zasobami Ludzkimi (SHRM) podaje, że 47 procent pracodawców sprawdza zdolność kredytową niektórych lub wszystkich kandydatów do pracy. Jeśli więc prawie połowa pracodawców korzysta z tej praktyki, najlepiej sprawdzić, czy istnieją ograniczenia prawne w państwach, w których prowadzą działalność.

  Po kryzysie finansowym w 2008 r. I po Wielkiej Recesji, kilka stanów uchwaliło przepisy ograniczające lub zabraniające pracodawcy uwzględniania historii kredytowej przy podejmowaniu decyzji o pracy. Ich uzasadnieniem było to, że karanie ludzi za błędy kredytowe z przeszłości nie jest ani sprawiedliwe, ani rozsądne, zwłaszcza jeśli kara wpływa na ich zdolność do zarabiania pieniędzy w przyszłości.

  W kilku stanach i miastach obowiązują przepisy zakazujące sprawdzania zdolności kredytowej pracodawców lub ograniczające wykorzystanie informacji z raportów. Skontaktuj się z departamentem pracy swojego stanu lub władzami miejskimi, aby dowiedzieć się, czy jesteś objęty przepisami.

  Obecnie jedenaście stanów ogranicza wykorzystanie czeków kredytowych / raportów do celów kontroli zatrudnienia: Kalifornia, Kolorado, Connecticut, Delaware, Hawaje, Illinois, Maryland, Nevada, Oregon, Vermont i Waszyngton.

  Państwowe ograniczenia dotyczące sprawdzania zdolności kredytowej w przeszłości nie są powszechnymi zakazami – wiążą się z pewnymi praktycznymi wyjątkami. Wiele stanowych przepisów dotyczących kontroli zdolności kredytowej zawiera szerokie zwolnienia dla pracowników obsługujących gotówkę lub towary, mających dostęp do informacji finansowych, dla stanowisk kierowniczych i dla organów ścigania. Tak więc, jeśli Twoja firma znajduje się w jednym z tych stanów (lub miast, takich jak Nowy Jork), które ograniczają kontrolę kredytową, sprawdź w lokalnym lub stanowym prawie pracy, czy stanowisko, na które zatrudniasz, jest objęte wymienionym zwolnieniem. Bardziej niż prawdopodobne, jeśli sprawdzenie zdolności kredytowej jest bardzo istotne dla pracy, nadal można to zrobić.

  Najlepsze praktyki: jak przeprowadzić kontrolę zdolności kredytowej potencjalnych pracowników

  Najrozsądniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić, jest wprowadzenie zasad i procedur, które zapewnią, że jakiekolwiek użycie kontroli kredytowej i raportów historycznych jest zarówno odpowiednie, jak i uczciwe.

  Zapytaj, czy istnieje uzasadniony biznesowy powód, aby sprawdzić zdolność kredytową potencjalnego pracownika. Jeśli nie jest to bezpośrednio związane z pracą, sprawdzenie zdolności kredytowej może zostać uznane za dyskryminujące i może naruszyć EEOC lub narazić Cię na procesy sądowe, w których dozwolone są działania cywilne.

  I odwrotnie, zatrudnienie osoby do obowiązków powierniczych bez przeprowadzania kontroli kredytowej może narazić Twoją firmę na odpowiedzialność i może zostać wykorzystane jako podstawa do zarzutów o niedbałe zatrudnienie.

  Kolejnym krokiem jest ocena materiałów dodatkowych, takich jak wnioski o zatrudnienie, formularze zgody, wytyczne do rozmowy kwalifikacyjnej itp., Aby zapewnić, że przeprowadzane są tylko te kontrole zdolności kredytowej dozwolone przez wytyczne EEOC i przepisy stanowe oraz że nie są zadawane żadne nielegalne pytania.

  Zastrzeżenie: Te podsumowania są najnowszymi dostępnymi informacjami na temat wykorzystania informacji kredytowych w zatrudnieniu w 2017 r., Na podstawie aktów prawnych we wszystkich 50 stanach z ostatniego pełnego roku sesyjnego, dla którego dostępne były dane (2015). Nie służy jako porada prawna, a jedynie jako ogólny przewodnik. Jeśli masz pytania dotyczące zastosowania tych przepisów w Twojej sytuacji w kraju, w którym prowadzisz działalność, skontaktuj się ze stanowym departamentem pracy.

  Laura Greene jest jednym z menedżerów treści w TrustedEmployees – kreatywnych ludziach, którzy zapewniają firmom, organizacjom non-profit i wolontariuszom zindywidualizowane i zgodne podejście do sprawdzania przeszłości poprzez personalizację, innowacje i poświęcenie.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy