ASF w Polsce. Az do końca sierpnia będzie meldunek

Category: system gospodarczy
27 lipca, 2020

W czwartek w resorcie rolnictwa odbyło się posiedzenie Międzyresortowego Zespołu do rzeczy ASF. W jego skład wchodzą reprezentanci Ministra Rzeczy Zagranicznych, Ministra Energii, Ministra Obrony Narodowej, Policji, Straży Granicznej, Inspekcji Transportu Drogowego, Państwowej Kontroli Sanitarnej, Krajowej Administracji Skarbowej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Szefem zespołu wydaje sie byc minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel.

Wotum nieufności wobec Jurgiela. Naprawde minister rolnictwa odpiera zarzuty

Zespół omówił aktualną sytuację dotyczącą tej dolegliwosci w kraju. Przedstawione zostały działania legislacyjne podjęte w związku z ASF. Najważniejszy rozporzadzenie to zawarta przez prezydenta RP nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Prawdopodobnie wejdzie ona po życie na początku września br.

Oryginalne przepisy wprowadzają usprawnienia robienia odstrzału sanitarnego dzików w obszarach zagrożonych ASF, oprócz tego w momentach wyjątkowych umożliwiają wydanie poprzez powiatowego lekarza weterynarii badz wojewodę zakazu utrzymywania, chowu lub hodowli świń. Precyzują także obowiązki dotyczące wykładania mat dezynfekcyjnych, które będą musiały być utrzymywane w stanie zapewniającym sprawne działanie środka dezynfekcyjnego.

Główny Lekarz Weterynarii poinformował, że z zebranych oświadczeń wynika, iż 2710 gospodarstw, po których wyszukuje się w porzadku. 35, dwa tys. świń nie będzie w stanie spełnić wymagań bioasekuracji. Takie oświadczenie rolnicy wraz z terenów objętych ASF musieli dostarczyć do powiatowego lekarza weterynarii sluzace do 14 sierpnia.

W związku z naszym świnie zostaną poddane ubojowi po przeprowadzeniu kontroli powiatowego lekarza weterynarii, a pierwotnego właściciele będą mogli skorzystać z systemu rekompensat z tytułu zaprzestania dalszej wytwórczosci.

Najwięcej oświadczeń złożono przy woj. lubelskim – 1351 na liczbę 17, siedmiu tys. świń. W woj. mazowieckim a mianowicie 447 oświadczeń na 6, 6 tys. świń i w województwie podlaskim – 912 oświadczeń na 10, 8 tys. świń.

Przedstawiciele Ministra Środowiska oraz Polskiego Związku Łowieckiego informowali na temat stanie redukcji dzików. Do 30 listopada 2017 r. populacja dzików ma być zredukowana az do poziomu 0, 1 osobnika na km kw. na terenie kraju dzieki wschód od czasu Wisły i maksymalnie wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych (w odległości 25-35 km). Po pozostałej części kraju, wraz z szczególnym uwzględnieniem parków narodowych, do poziomu 0, 5 osobnika dzieki km kw. Redukcja populacji dzików realizowana jest w ramach planowanej ekonomii łowieckiej oraz odstrzałów sanitarnych.

Omówiono oprócz tego sytuację ASF w krajach sąsiednich. Do tego momentu w Estonii odnotowano 26 ognisk naszej choroby, w niniejszym 2 polski oraz 2278 przypadków ASF u dzików, w tym 426 w tym roku. Dzieki Łotwie odpowiednio 49 ognisk, w tym czterech w br. i 2333 przypadki, w ponizszym 567 w br. Dzieki Litwie 57 ognisk, w niniejszym 19 w br. i 946 przypadków u dzików, w tym 487 w br.

Ukraina przekazała informację o 81 ogniskach, w tym siedmiu w tym roku a takze 120 przypadków u dzików, w tym 9 w br. Wirus tenze pojawił się również w Rumunii, w którym miejscu zidentyfikowano dwa ogniska ASF. Natomiast przy Czechach wystąpiło 90 przypadków ASF u dzików.

Po opinii Państwowego Instytutu Weterynarii potwierdzenie wystąpienia przypadków ASF u dzików na terenie Republiki Czeskiej wydaje sie wysoce niekojące i potwierdza możliwość bazowego „skoku” wirusa do swiezego, znacznie oddalonego, rejonu Europy.

„Niepokojąca jest również pozycja na Ukrainie, ponieważ nie wydaje sie byc tam prowadzony ani odstrzał redukcyjny, ani sanitarny dzików. Nie ma również identyfikacji i skutecznej utylizacji padłych dzików. Sporadycznie odnajdywane w środowisku sztuki są zakopywane bez użycia środków dezynfekcyjnych. Naukowcy z PIW uważają, że jeśli nie zostaną podjęte w tym panstwie działania w ramach zwalczania ASF, ze względu na migracje dzików nie będzie możliwości wyeliminowania tej choroby po Polsce” – napisano w komunikacie ministerstwa rolnictwa.

Anna Wysoczańska