Anna Komorowska: ekologia odnosi sie do nas wszystkich

Anna Komorowska: ekologia odnosi sie do nas wszystkich
Category: inne
27 lipca, 2020

*Ekologia nie zaakceptowac dotyczy jedynie jednego podwórka, gospodarstwa, gminy, ale nasza firme wszystkich, całego kraju jak i równiez szerzej a mianowicie podkreśliła pierwsza dama Anna Komorowska po poniedziałek podczas posiedzenia Narodowej Rady Ekologicznej. *

Komorowska po lutym przejęła szefowanie Radzie z rąk szefa Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka.

„Koalicja, która się zawiązała w Radzie Ekologicznej łączy ludzi władzy wykonawczej, ustawodawczej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, osoby prywatne. Pokazała, że zgodne działanie jest możliwe w naszym kraju jak i równiez przynosi skutki. Bardzo dziękuję za to, jakie mozliwosci zrobiliście na rzecz ekologii” a mianowicie mówiła prezydentowa podczas glównego posiedzenia nowej kadencji Rady.

Pierwsza dama wręczyła też dyplomy osobom, które działały w Radzie minionej kadencji i podziękowała im za pracę.

Zobowiązała się poza tym do tego, że będzie wspierała Radę i weźmie udział we kazdego akcjach pożytecznych dla ekologii. „Czegokolwiek aby się nie zaakceptowac powiedziało o działaniach proekologicznych, to wraz z jednej witryny można powiedzieć, że to są frazesy, ale przy tych frazesach jest głęboka prawda. To są rzeczy, które naszej firmy wszystkich dotyczą. Sprawy przyjazne srodowisku nie dotyczą tylko poszczególnego podwórka, gospodarstwa, gminy, ale nas kazdego, całego panstwie i szerzej” – mówiła.

Narodowa Rada Ekologiczna, której przewodniczy Komorowska, jest najwyższym organem Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”. Konkurs jest organizowany już od kilku lat pod patronatem prezydenta.

15 czerwca w ogrodach Pałacu Prezydenckiego w Warszawie odbędzie się gala laureatów konkursu; wezmą w niej udział przedstawiciele samorządów, szkół i przedsiębiorców zasłużonych dla gwarancji środowiska.

Fundamentalnym celem konkursu jest popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Ma on wyróżniać podmioty zaangażowane w edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży, społeczności lokalnych oraz promować swieze rozwiązania mające istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego. Mysl konkursu utrzymuje się w założeniu, że promowanie obywatelskich postaw proekologicznych ma równie fundamentalne istota, jak wdrażanie przyjaznych środowisku technologii. (PAP)

szf/ son/ mag/